Παρακολούθηση
Ilias Chalkidis
Ilias Chalkidis
Postdoctoral Researcher, University of Copenhagen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.ku.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, N Aletras, I Androutsopoulos
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
1732020
Neural legal judgment prediction in English
I Chalkidis, I Androutsopoulos, N Aletras
arXiv preprint arXiv:1906.02059, 2019
1142019
Large-scale multi-label text classification on EU legislation
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:1906.02192, 2019
1022019
Deep learning in law: early adaptation and legal word embeddings trained on large corpora
I Chalkidis, D Kampas
Artificial Intelligence and Law 27 (2), 171-198, 2019
1022019
Extracting contract elements
I Chalkidis, I Androutsopoulos, A Michos
Proceedings of the 16th edition of the International Conference on Articial …, 2017
812017
A Deep Learning Approach to Contract Element Extraction.
I Chalkidis, I Androutsopoulos
JURIX, 155-164, 2017
602017
Greek-BERT: The Greeks visiting sesame street
J Koutsikakis, I Chalkidis, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 110-117, 2020
532020
Extreme multi-label legal text classification: A case study in EU legislation
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, N Aletras, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:1905.10892, 2019
442019
Obligation and prohibition extraction using hierarchical RNNs
I Chalkidis, I Androutsopoulos, A Michos
arXiv preprint arXiv:1805.03871, 2018
402018
An empirical study on large-scale multi-label text classification including few and zero-shot labels
I Chalkidis, M Fergadiotis, S Kotitsas, P Malakasiotis, N Aletras, ...
arXiv preprint arXiv:2010.01653, 2020
392020
Modeling and querying greek legislation using semantic web technologies
I Chalkidis, C Nikolaou, P Soursos, M Koubarakis
European Semantic Web Conference, 591-606, 2017
312017
Named Entity Recognition, Linking and Generation for Greek Legislation.
I Angelidis, I Chalkidis, M Koubarakis
JURIX, 1-10, 2018
252018
Paragraph-level rationale extraction through regularization: A case study on European court of human rights cases
I Chalkidis, M Fergadiotis, D Tsarapatsanis, N Aletras, I Androutsopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:2103.13084, 2021
192021
Lexglue: A benchmark dataset for legal language understanding in English
I Chalkidis, A Jana, D Hartung, M Bommarito, I Androutsopoulos, DM Katz, ...
arXiv preprint arXiv:2110.00976, 2021
182021
Using textual analysis to identify merger participants: Evidence from the US banking industry
AG Katsafados, I Androutsopoulos, I Chalkidis, E Fergadiotis, ...
Finance Research Letters 42, 101949, 2021
112021
MultiEURLEX--A multi-lingual and multi-label legal document classification dataset for zero-shot cross-lingual transfer
I Chalkidis, M Fergadiotis, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:2109.00904, 2021
112021
Neural contract element extraction revisited
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
Workshop on Document Intelligence at NeurIPS 2019, 2019
112019
Swiss-judgment-prediction: a multilingual legal judgment prediction benchmark
J Niklaus, I Chalkidis, M Stürmer
arXiv preprint arXiv:2110.00806, 2021
102021
Textual information and IPO underpricing: A machine learning approach
D Katsafados, G Apostolos, I Androutsopoulos, I Chalkidis, E Fergadiotis, ...
Ion and Chalkidis, Ilias and Chalkidis, Ilias and Fergadiotis, Emmanouel and …, 2020
62020
Regulatory compliance through Doc2Doc information retrieval: A case study in EU/UK legislation where text similarity has limitations
I Chalkidis, M Fergadiotis, N Manginas, E Katakalou, P Malakasiotis
arXiv preprint arXiv:2101.10726, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20