Παρακολούθηση
Maurice Fallon
Maurice Fallon
Associate Professor, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα robots.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimization-based locomotion planning, estimation, and control design for the atlas humanoid robot
S Kuindersma, R Deits, M Fallon, A Valenzuela, H Dai, F Permenter, ...
Autonomous robots 40 (3), 429-455, 2016
7252016
Kintinuous: Spatially extended kinectfusion
T Whelan, M Kaess, M Fallon, H Johannsson, J Leonard, J McDonald
6972012
Cooperative localization for autonomous underwater vehicles
A Bahr, JJ Leonard, MF Fallon
The International Journal of Robotics Research 28 (6), 714-728, 2009
5132009
Real-time large-scale dense RGB-D SLAM with volumetric fusion
T Whelan, M Kaess, H Johannsson, M Fallon, JJ Leonard, J McDonald
The International Journal of Robotics Research 34 (4-5), 598-626, 2015
4882015
Cooperative AUV navigation using a single maneuvering surface craft
MF Fallon, G Papadopoulos, JJ Leonard, NM Patrikalakis
The International Journal of Robotics Research 29 (12), 1461-1474, 2010
2272010
An architecture for online affordance‐based perception and whole‐body planning
M Fallon, S Kuindersma, S Karumanchi, M Antone, T Schneider, H Dai, ...
Journal of Field Robotics 32 (2), 229-254, 2015
1692015
Temporally scalable visual SLAM using a reduced pose graph
H Johannsson, M Kaess, M Fallon, JJ Leonard
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 54-61, 2013
1552013
Staticfusion: Background reconstruction for dense rgb-d slam in dynamic environments
R Scona, M Jaimez, YR Petillot, M Fallon, D Cremers
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3849-3856, 2018
1362018
Relocating underwater features autonomously using sonar-based SLAM
MF Fallon, J Folkesson, H McClelland, JJ Leonard
IEEE Journal of Oceanic Engineering 38 (3), 500-513, 2013
1142013
Efficient scene simulation for robust Monte Carlo localization using an RGB-D camera
MF Fallon, H Johannsson, JJ Leonard
2012 IEEE international conference on robotics and automation, 1663-1670, 2012
1122012
Efficient AUV navigation fusing acoustic ranging and side-scan sonar
MF Fallon, M Kaess, H Johannsson, JJ Leonard
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2398-2405, 2011
1042011
Continuous humanoid locomotion over uneven terrain using stereo fusion
MF Fallon, P Marion, R Deits, T Whelan, M Antone, J McDonald, ...
2015 IEEE-RAS 15th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2015
902015
Drift-free humanoid state estimation fusing kinematic, inertial and lidar sensing
MF Fallon, M Antone, N Roy, S Teller
2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 112-119, 2014
892014
Cooperative localization of marine vehicles using nonlinear state estimation
G Papadopoulos, MF Fallon, JJ Leonard, NM Patrikalakis
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
822010
Acoustic source localization and tracking of a time-varying number of speakers
MF Fallon, SJ Godsill
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (4), 1409-1415, 2011
802011
Sensor fusion for flexible human-portable building-scale mapping
MF Fallon, H Johannsson, J Brookshire, S Teller, JJ Leonard
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
722012
The Newer College Dataset: Handheld LiDAR, inertial and vision with ground truth
M Ramezani, Y Wang, M Camurri, D Wisth, M Mattamala, M Fallon
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020
692020
Director: A user interface designed for robot operation with shared autonomy
P Marion, M Fallon, R Deits, A Valenzuela, C Pérez D'Arpino, G Izatt, ...
Journal of Field Robotics 34 (2), 262-280, 2017
692017
The MIT Stata Center Dataset
M Fallon, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard
The International Journal of Robotics Research 32 (14), 1695-1699, 2013
672013
A measurement distribution framework for cooperative navigation using multiple AUVs
MF Fallon, G Papadopoulos, JJ Leonard
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 4256-4263, 2010
662010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20