Παρακολούθηση
Josep Maria Salanova Grau
Josep Maria Salanova Grau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of the modeling of taxi services
JM Salanova, M Estrada, G Aifadopoulou, E Mitsakis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 150-161, 2011
1452011
Defining and Evaluating Collaborative Urban Freight Transportation Systems
J Gonzalez-Feliu, JM Salanova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 39, 172-183, 2012
1002012
Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems
J Gonzalez-Feliu, J Morana, JMS Grau, TY Ma
International Journal of Transport Economics, 207-240, 2013
97*2013
A Comparison of Machine Learning Methods for the Prediction of Traffic Speed in Urban Places
C Bratsas, K Koupidis, JM Salanova, K Giannakopoulos, A Kaloudis, ...
Sustainability 12 (1), 142, 2020
572020
Urban Mobility Indicators for Thessaloniki
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, E Chrysochoou, P Iordanopoulos, ...
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (2), 148-152, 2013
542013
Impact assessment of extreme weather events on transport networks: A data-driven approach
I Stamos, E Mitsakis, JM Salanova, G Aifadopoulou
Transportation Research Part D: Transport and Environment 34, 168-178, 2015
522015
Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy
M Garrett
SAGE Publications, 2014
492014
Multi-stakeholder collaboration in urban transport: state-of-the-art and research opportunities
J Gonzalez-Feliu, C Pronello, JMS Grau
Transport 33 (4), 1079-1094, 2018
472018
Agent based modelling for simulating taxi services [: case study in Barcelona]
JMS Grau, MAE Romeu
Procedia Computer Science 52, 902-907, 2015
472015
A systematic assessment of the effects of extreme flash floods on transportation infrastructure and circulation: The example of the 2017 Mandra flood
M Diakakis, N Boufidis, JMS Grau, E Andreadakis, I Stamos
International journal of disaster risk reduction 47, 101542, 2020
452020
Impacts of high-intensity storms on urban transportation: applying traffic flow control methodologies for quantifying the effects
E Mitsakis, I Stamos, M Diakakis, JMS Grau
International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10, 2014
432014
A location-based accessibility analysis to estimate the suitability of urban consolidation facilities
J Gonzalez-Feliu, JM Salanova Grau, A Beziat
International Journal of Urban Sciences 18 (2), 166-185, 2014
422014
Large-scale microscopic simulation of taxi services. Berlin and Barcelona case studies
M Maciejewski, JM Salanova, J Bischoff, M Estrada
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 7 (3), 385-393, 2016
402016
Overview of Intelligent Transport Systems (ITS) developments in and across transport modes
G Giannopoulos, E Mitsakis, JM Salanova
JRC Scientific and Policy Reports, 2012
402012
A robust method for real time estimation of travel times for dense urban road networks using point-to-point detectors
E Mitsakis, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, G Aifadopoulou
Transport 30 (3), 264-272, 2015
392015
Aggregated Modeling of Urban Taxi Services
JM Salanova, ME Romeu, C Amat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 160, 352-361, 2014
362014
Roadmaps for adaptation measures of transportation to climate change
I Stamos, E Mitsakis, JM Salanova Grau
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2015
302015
Combined dynamic traffic assignment and urban traffic control models
E Mitsakis, JM Salanova, G Giannopoulos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 427-436, 2011
292011
Network Criticality and Network Complexity Indicators for the Assessment of Critical Infrastructures During Disasters
E Mitsakis, JM Salanova, I Stamos, E Chaniotakis
International Conference on Dynamics of Disasters, 191-205, 2016
27*2016
Optimal allocation of emergency response services for managing disasters
E Mitsakis, I Stamos, J Maria Salanova Grau, G Aifadopoulou
Disaster Prevention and Management 23 (4), 329-342, 2014
262014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20