Παρακολούθηση
Hesam Setareh
Hesam Setareh
Swisscom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swisscom.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NEST 2.12. 0
S Kunkel, A Morrison, P Weidel, JM Eppler, A Sinha, W Schenck, ...
Available online at: zenodo. org/record/259534/export/hx, 2017
382017
In vitro cortical network firing is homeostatically regulated: a model for sleep regulation
S Saberi-Moghadam, A Simi, H Setareh, C Mikhail, M Tafti
Scientific reports 8 (1), 6297, 2018
222018
Cortical dynamics in presence of assemblies of densely connected weight-hub neurons
H Setareh, M Deger, CCH Petersen, W Gerstner
Frontiers in computational neuroscience 11, 52, 2017
192017
Excitable neuronal assemblies with adaptation as a building block of brain circuits for velocity-controlled signal propagation
H Setareh, M Deger, W Gerstner
PLoS computational biology 14 (7), e1006216, 2018
82018
NEST 2.8. 0
JM Eppler, R Deepu, C Bachmann, T Zito, A Peyser, J Jordan, R Pauli, ...
JARA-HPC, 2015
82015
The role of interconnected hub neurons in cortical dynamics
H Setareh, M Deger, W Gerstner
BMC neuroscience 15 (1), P158, 2014
32014
Synaptic efficacy tunes speed of activity propagation through chains of bistable neural assemblies
H Setareh, M Deger, W Gerstner
COSYNE 2015, 2015
12015
Neural assemblies as core elements for modeling neural networks in the brain
H Setareh
EPFL, 2017
2017
Modeling Up-state/Down-state Transitions in Cortical Neural Networks
H Setareh
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9