Παρακολούθηση
Bjoern Lellmann
Bjoern Lellmann
BMDW
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα logic.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linear nested sequents, 2-sequents and hypersequents
B Lellmann
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2015
462015
Modularisation of sequent calculi for normal and non-normal modalities
B Lellmann, E Pimentel
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 20 (2), 1-46, 2019
382019
Sequent systems for Lewis’ conditional logics
B Lellmann, D Pattinson
European Workshop on Logics in Artificial Intelligence, 320-332, 2012
362012
Proof search in nested sequent calculi
B Lellmann, E Pimentel
Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning, 558-574, 2015
292015
Discrete and continuous models for partitioning problems
J Lellmann, B Lellmann, F Widmann, C Schnörr
International journal of computer vision 104 (3), 241-269, 2013
242013
Correspondence between Modal Hilbert Axioms and Sequent Rules with an Application to S5⋆
B Lellmann, D Pattinson
TABLEAUX 2013, 2013
242013
Standard sequent calculi for Lewis’ logics of counterfactuals
M Girlando, B Lellmann, N Olivetti, GL Pozzato
European Conference on Logics in Artificial Intelligence, 272-287, 2016
232016
Sequent Calculi with Context Restrictions and Applications to Conditional Logic
B Lellmann
Imperial College London, 2013
212013
Axioms vs Hypersequent Rules with Context Restrictions: Theory and Applications
B Lellmann
IJCAR 2014, 307-321, 2014
202014
Hypersequent rules with restricted contexts for propositional modal logics
B Lellmann
Theoretical Computer Science 656, 76-105, 2016
192016
Constructing cut free sequent systems with context restrictions based on classical or intuitionistic logic
B Lellmann, D Pattinson
Indian Conference on Logic and Its Applications, 148-160, 2013
192013
A uniform framework for substructural logics with modalities
B Lellmann, E Pimentel, C Olarte
LPAR-21 46, 435-455, 2017
162017
Mīmāṃsā deontic logic: proof theory and applications
A Ciabattoni, E Freschi, FA Genco, B Lellmann
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2015
162015
Interpolation for Intermediate Logics via Hyper-and Linear Nested Sequents
R Kuznets, B Lellmann
Advances in Modal Logic 2018, 2018
152018
Grafting hypersequents onto nested sequents
R Kuznets, B Lellmann
Logic Journal of the IGPL 24 (3), 375-423, 2016
152016
Cut elimination for shallow modal logics
B Lellmann, D Pattinson
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2011
122011
Combining monotone and normal modal logic in nested sequents–with countermodels
B Lellmann
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2019
112019
Hypersequent calculi for Lewis’ conditional logics with uniformity and reflexivity
M Girlando, B Lellmann, N Olivetti, GL Pozzato
International Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and …, 2017
112017
Understanding Prescriptive Texts: Rules and Logic as Elaborated by the Mīmāṃsā School
E Freschi, A Ciabattoni, FA Genco, B Lellmann
Journal of World Philosophies 2 (1), 2017
112017
Countermodel construction via optimal hypersequent calculi for non-normal modal logics
T Dalmonte, B Lellmann, N Olivetti, E Pimentel
International Symposium on Logical Foundations of Computer Science, 27-46, 2020
92020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20