Παρακολούθηση
Andreas Kazantzidis
Andreas Kazantzidis
Professor, Physics Department, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images
A Kazantzidis, P Tzoumanikas, AF Bais, S Fotopoulos, G Economou
Atmospheric Research 113, 80-88, 2012
2032012
Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during a biomass burning episode
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, E Gerasopoulos, M Andreae, P Zanis, ...
Atmospheric Environment 37 (32), 4529-4538, 2003
1822003
Seasonal changes in vitamin D-effective UVB availability in Europe and associations with population serum 25-hydroxyvitamin D
CM O’Neill, A Kazantzidis, MJ Ryan, N Barber, CT Sempos, ...
Nutrients 8 (9), 533, 2016
1472016
Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects
AF Bais, K Tourpali, A Kazantzidis, H Akiyoshi, S Bekki, P Braesicke, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 11 (15), 7533-7545, 2011
1012011
Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements
AF Bais, A Kazantzidis, S Kazadzis, DS Balis, CS Zerefos, C Meleti
Atmospheric Environment 39 (6), 1093-1102, 2005
992005
Colour counts: sunlight and skin type as drivers of vitamin D deficiency at UK latitudes
AR Webb, A Kazantzidis, RC Kift, MD Farrar, J Wilkinson, LE Rhodes
Nutrients 10 (4), 457, 2018
832018
Reconstructing of erythemal ultraviolet radiation levels in Europe for the past 4 decades
PN Den Outer, H Slaper, J Kaurola, A Lindfors, A Kazantzidis, AF Bais, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 115 (D10), 2010
832010
Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings
CS Zerefos, VT Gerogiannis, D Balis, SC Zerefos, A Kazantzidis
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (15), 4027-4042, 2007
722007
Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, A Kazantzidis, S Kazadzis, AF Bais, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (2), 307-321, 2004
692004
Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, A Kazantzidis, S Kazadzis, AF Bais, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (2), 307-321, 2004
692004
Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks
H De Backer, P Koepke, A Bais, X de Cabo, T Frei, D Gillotay, C Haite, ...
Meteorological Applications: A journal of forecasting, practical …, 2001
692001
The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging system
P Tzoumanikas, E Nikitidou, AF Bais, A Kazantzidis
Renewable Energy 95, 314-322, 2016
662016
Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras
S Wacker, J Groebner, C Zysset, L Diener, P Tzoumanikas, A Kazantzidis, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 120 (2), 695-707, 2015
642015
Meeting vitamin D requirements in white Caucasians at UK latitudes: providing a choice
AR Webb, A Kazantzidis, RC Kift, MD Farrar, J Wilkinson, LE Rhodes
Nutrients 10 (4), 497, 2018
592018
Skin cancer risks avoided by the Montreal Protocol—worldwide modeling integrating coupled climate‐chemistry models with a risk model for UV
A van Dijk, H Slaper, PN den Outer, O Morgenstern, P Braesicke, JA Pyle, ...
Photochemistry and Photobiology 89 (1), 234-246, 2013
592013
Determination of measuring sites for solar irradiance, based on cluster analysis of satellite-derived cloud estimations
A Zagouras, A Kazantzidis, E Nikitidou, AA Argiriou
Solar Energy 97, 1-11, 2013
572013
Comparison of satellite‐derived UV irradiances with ground‐based measurements at four European stations
A Kazantzidis, AF Bais, J Gröbner, JR Herman, S Kazadzis, N Krotkov, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 111 (D13), 2006
572006
Effects of total solar eclipse of 29 March 2006 on surface radiation
S Kazadzis, A Bais, M Blumthaler, A Webb, N Kouremeti, R Kift, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (22), 5775-5783, 2007
562007
Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality control
K Garane, AF Bais, S Kazadzis, A Kazantzidis, C Meleti
Annales Geophysicae 24 (12), 3215-3228, 2006
562006
Determination of cloud transmittance for all sky imager based solar nowcasting
B Nouri, S Wilbert, L Segura, P Kuhn, N Hanrieder, A Kazantzidis, ...
Solar Energy 181, 251-263, 2019
532019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20