Παρακολούθηση
Andreas Kazantzidis
Andreas Kazantzidis
Professor, Physics Department, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloud detection and classification with the use of whole-sky ground-based images
A Kazantzidis, P Tzoumanikas, AF Bais, S Fotopoulos, G Economou
Atmospheric Research 113, 80-88, 2012
2362012
Seasonal changes in vitamin D-effective UVB availability in Europe and associations with population serum 25-hydroxyvitamin D
CM O’Neill, A Kazantzidis, MJ Ryan, N Barber, CT Sempos, ...
Nutrients 8 (9), 533, 2016
1872016
Raman lidar and sunphotometric measurements of aerosol optical properties over Thessaloniki, Greece during a biomass burning episode
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, E Gerasopoulos, M Andreae, P Zanis, ...
Atmospheric Environment 37 (32), 4529-4538, 2003
1872003
Colour counts: sunlight and skin type as drivers of vitamin D deficiency at UK latitudes
AR Webb, A Kazantzidis, RC Kift, MD Farrar, J Wilkinson, LE Rhodes
Nutrients 10 (4), 457, 2018
1302018
Projections of UV radiation changes in the 21st century: impact of ozone recovery and cloud effects
AF Bais, K Tourpali, A Kazantzidis, H Akiyoshi, S Bekki, P Braesicke, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 11 (15), 7533-7545, 2011
1082011
Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements
AF Bais, A Kazantzidis, S Kazadzis, DS Balis, CS Zerefos, C Meleti
Atmospheric Environment 39 (6), 1093-1102, 2005
1032005
Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings
CS Zerefos, VT Gerogiannis, D Balis, SC Zerefos, A Kazantzidis
Atmospheric Chemistry and Physics 7 (15), 4027-4042, 2007
902007
The effect of clouds on surface solar irradiance, based on data from an all-sky imaging system
P Tzoumanikas, E Nikitidou, AF Bais, A Kazantzidis
Renewable energy 95, 314-322, 2016
882016
Reconstructing of erythemal ultraviolet radiation levels in Europe for the past 4 decades
PN Den Outer, H Slaper, J Kaurola, A Lindfors, A Kazantzidis, AF Bais, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 115 (D10), 2010
882010
Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, A Kazantzidis, S Kazadzis, AF Bais, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (2), 307-321, 2004
732004
Study of the effect of different type of aerosols on UV-B radiation from measurements during EARLINET
DS Balis, V Amiridis, C Zerefos, A Kazantzidis, S Kazadzis, AF Bais, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 4 (2), 307-321, 2004
732004
Comparison of measured and modelled UV indices for the assessment of health risks
H De Backer, P Koepke, A Bais, X de Cabo, T Frei, D Gillotay, C Haite, ...
Meteorological Applications: A journal of forecasting, practical …, 2001
732001
Determination of cloud transmittance for all sky imager based solar nowcasting
B Nouri, S Wilbert, L Segura, P Kuhn, N Hanrieder, A Kazantzidis, ...
Solar Energy 181, 251-263, 2019
722019
Skin cancer risks avoided by the Montreal Protocol—worldwide modeling integrating coupled climate‐chemistry models with a risk model for UV
A van Dijk, H Slaper, PN den Outer, O Morgenstern, P Braesicke, JA Pyle, ...
Photochemistry and Photobiology 89 (1), 234-246, 2013
722013
Benchmarking on improvement and site-adaptation techniques for modeled solar radiation datasets
J Polo, C Fernández-Peruchena, V Salamalikis, L Mazorra-Aguiar, ...
Solar Energy 201, 469-479, 2020
712020
Meeting vitamin D requirements in white Caucasians at UK latitudes: providing a choice
AR Webb, A Kazantzidis, RC Kift, MD Farrar, J Wilkinson, LE Rhodes
Nutrients 10 (4), 497, 2018
712018
Cloud height and tracking accuracy of three all sky imager systems for individual clouds
B Nouri, P Kuhn, S Wilbert, N Hanrieder, C Prahl, L Zarzalejo, ...
Solar Energy 177, 213-228, 2019
682019
Cloud observations in Switzerland using hemispherical sky cameras
S Wacker, J Groebner, C Zysset, L Diener, P Tzoumanikas, A Kazantzidis, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 120 (2), 695-707, 2015
662015
Accuracy of ground surface broadband shortwave radiation monitoring
L Vuilleumier, M Hauser, C Félix, F Vignola, P Blanc, A Kazantzidis, ...
Journal of geophysical research: atmospheres 119 (24), 13,838-13,860, 2014
652014
Monitoring of UV spectral irradiance at Thessaloniki (1990–2005): data re-evaluation and quality control
K Garane, AF Bais, S Kazadzis, A Kazantzidis, C Meleti
Annales Geophysicae 24 (12), 3215-3228, 2006
642006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20