Παρακολούθηση
Yves Lhuillier
Yves Lhuillier
Ingénieur Chercheur CEA Saclay NanoInnov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Two‐terminal carbon nanotube programmable devices for adaptive architectures
G Agnus, W Zhao, V Derycke, A Filoramo, Y Lhuillier, S Lenfant, ...
Advanced Materials 22 (6), 702-706, 2010
1232010
CAPSULE: Hardware-assisted parallel execution of component-based programs
P Palatin, Y Lhuillier, O Temam
2006 39th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2006
552006
A small footprint interleaved multithreaded processor for embedded systems
C Bechara, A Berhault, N Ventroux, S Chevobbe, Y Lhuillier, R David, ...
2011 18th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and …, 2011
332011
Blob computing
F Gruau, Y Lhuillier, P Reitz, O Temam
Proceedings of the 1st conference on Computing frontiers, 125-139, 2004
302004
An efficient and flexible hardware support for accelerating synchronization operations on the sthorm many-core architecture
F Thabet, Y Lhuillier, C Andriamisaina, JM Philippe, R David
2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 531-534, 2013
232013
Placement of a calculation task on a functionally asymmetric processor
A Aminot, Y Lhuillier, A Castagnetti, A Chateigner, H Charles
US Patent App. 15/567,067, 2018
192018
HARS: A hardware-assisted runtime software for embedded many-core architectures
Y Lhuillier, M Ojail, A Guerre, JM Philippe, KB Chehida, F Thabet, ...
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 13 (3s), 1-25, 2014
172014
Parallel architecture benchmarking: From embedded computing to hpc, a fips project perspective
Y Lhuillier, JM Philippe, A Guerre, M Kierzynka, A Oleksia
2014 12th IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing …, 2014
112014
Artm: A lightweight fork-join framework for many-core embedded systems
M Ojail, R David, Y Lhuillier, A Guerre
2013 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2013
112013
Synchronous reactive fine grain tasks management for homogeneous many-core architectures
M Ojail, R David, KB Chehida, Y Lhuillier, L Benini
ARCS 2011, 24th International Conference on Architecture of Computing …, 2011
82011
Leveraging distributed graphlab for program trace analysis
J Collet, T Sassolas, Y Lhuillier, R Sirdey, J Carlier
2016 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2016
52016
Dynamic routing strategy for embedded distributed architectures
C Azar, S Chevobbe, Y Lhuillier, JP Diguet
2011 18th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and …, 2011
52011
Hardware acceleration for just-in-time compilation on heterogeneous embedded systems
A Carbon, Y Lhuillier, HP Charles
2013 IEEE 24th International Conference on Application-Specific Systems …, 2013
42013
Code specialization for red-black tree management algorithms
A Carbon, Y Lhuillier, HP Charles
Proceedings of the 3rd International Workshop on Adaptive Self-Tuning …, 2013
42013
Blob computing. Sympo
F Gruau, Y Lhuillier, P Reitz, O Temam
42003
Fpu speedup estimation for task placement optimization on asymmetric multicore designs
A Aminot, Y Lhuillier, A Castagnetti, HP Charles
2015 IEEE 9th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core …, 2015
32015
A unified methodology for a fast benchmarking of parallel architecture
A Guerre, JT Acquaviva, Y Lhuillier
2014 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 1-4, 2014
32014
On the advantage of time-varying diversity of workload on functionally asymmetric multi-core
A Aminot, Y Lhuillier, A Chateigner, HP Charles
Proceedings of International Workshop on Adaptive Self-tuning Computing …, 2014
32014
Embedded system memory allocator optimization using dynamic code generation
Y Lhuillier, D Couroussé
Proceedings of the Workshop “Dynamic Compilation Everywhere”, in Conjunction …, 2012
32012
Method and device for assisting with code optimisation and parallelisation
A Guerre, Y Lhuillier, J Aquaviva
US Patent App. 15/126,820, 2017
22017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20