Παρακολούθηση
Julian Runge
Julian Runge
Visiting Scholar, Duke University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα duke.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Churn prediction for high-value players in casual social games
J Runge, P Gao, F Garcin, B Faltings
2014 IEEE conference on Computational Intelligence and Games, 1-8, 2014
1782014
Predicting purchase decisions in mobile free-to-play games
R Sifa, F Hadiji, J Runge, A Drachen, K Kersting, C Bauckhage
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and …, 2015
1072015
Rapid prediction of player retention in free-to-play mobile games
A Drachen, ET Lundquist, Y Kung, P Rao, R Sifa, J Runge, D Klabjan
Twelfth artificial intelligence and interactive digital entertainment conference, 2016
392016
Hidden markov models for churn prediction
P Rothenbuehler, J Runge, F Garcin, B Faltings
2015 sai intelligent systems conference (intellisys), 723-730, 2015
392015
Customer lifetime value prediction in non-contractual freemium settings: Chasing high-value users using deep neural networks and SMOTE
R Sifa, J Runge, C Bauckhage, D Klapper
Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences, 2018
272018
To be or not to be... social: Incorporating simple social features in mobile game customer lifetime value predictions
A Drachen, M Pastor, A Liu, DJ Fontaine, Y Chang, J Runge, R Sifa, ...
Proceedings of the Australasian Computer Science Week Multiconference, 1-10, 2018
222018
Stylized facts for mobile game analytics
A Drachen, N Ross, J Runge, R Sifa
2016 IEEE conference on computational intelligence and games (CIG), 1-8, 2016
172016
Freemium pricing: Evidence from a large-scale field experiment
J Runge, S Wagner, J Claussen, D Klapper
Humboldt University Berlin, School of Business and Economics, Institute of …, 2016
132016
Play with me? understanding and measuring the social aspect of casual gaming
A Alsén, J Runge, A Drachen, D Klapper
Twelfth Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment Conference, 2016
122016
Experimentation and performance in advertising: An observational survey of firm practices on Facebook
J Runge, S Geinitz, S Ejdemyr
Expert Systems with Applications 158, 113554, 2020
102020
Price Promotions for "Freemium" App Monetization
J Runge, HS Nair, J Levav
Stanford University, Graduate School of Business Research Papers, 2021
7*2021
Exploration in action: The role of randomized control trials in online demand generation
J Runge, H Nair
Available at SSRN 3794028, 2021
22021
The Role of Randomized Control Trials in Online Demand Generation: Exploratory Evidence from Facebook
JMR Runge, H Nair
22021
The Twofold Effect of Customer Retention in Freemium Settings
E Ascarza, O Netzer, J Runge
Columbia Business School Research Paper Forthcoming, 2020
22020
Privacy-centric digital advertising: implications for research
G Johnson, J Runge, E Seufert
Customer Needs and Solutions, 1-6, 2022
12022
IT’S time to close the experimentation gap in advertising: Confronting myths surrounding ad testing
C Campbell, J Runge, K Bates, S Haefele, N Jayaraman
Business Horizons, 2021
12021
Predicting revenues with the multiplier heuristic
FM Artinger, N Kozodoi, J Runge
Available at SSRN 3546017, 2020
12020
“Dark patterns” in online services: a motivating study and agenda for future research
J Runge, D Wentzel, JY Huh, A Chaney
Marketing Letters, 1-6, 2022
2022
Price Discrimination and Big Data: Evidence from a Mobile Puzzle Game
LD Pape, C Helmers, A Iaria, S Wagner, J Runge
Available at SSRN 3952016, 2021
2021
Algorithmic Assortative Matching on a Digital Social Medium
K López Vargas, J Runge, RR Zhang
Available at SSRN 3972913, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20