Παρακολούθηση
Xuemin (Sherman) Shen
Xuemin (Sherman) Shen
University Professor, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Connected vehicles: Solutions and challenges
N Lu, N Cheng, N Zhang, X Shen, JW Mark
IEEE internet of things journal 1 (4), 289-299, 2014
11382014
GSIS: A secure and privacy-preserving protocol for vehicular communications
X Lin, X Sun, PH Ho, X Shen
IEEE Transactions on vehicular technology 56 (6), 3442-3456, 2007
11202007
Smart community: an internet of things application
X Li, R Lu, X Liang, X Shen, J Chen, X Lin
IEEE Communications magazine 49 (11), 68-75, 2011
8832011
ECPP: Efficient conditional privacy preservation protocol for secure vehicular communications
R Lu, X Lin, H Zhu, PH Ho, X Shen
IEEE INFOCOM 2008-The 27th Conference on Computer Communications, 1229-1237, 2008
8712008
HC-MAC: A hardware-constrained cognitive MAC for efficient spectrum management
J Jia, Q Zhang, XS Shen
IEEE journal on selected areas in communications 26 (1), 106-117, 2008
8402008
Operator controlled device-to-device communications in LTE-advanced networks
L Lei, Z Zhong, C Lin, X Shen
IEEE Wireless Communications 19 (3), 96-104, 2012
8252012
EPPA: An efficient and privacy-preserving aggregation scheme for secure smart grid communications
R Lu, X Liang, X Li, X Lin, X Shen
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 23 (9), 1621-1631, 2012
7792012
Topology control for wireless sensor networks
J Pan, Y Hou, L Cai, Y Shi, X Shen
9th ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MOBICOM'03), 286-299, 2003
7652003
An efficient identity-based batch verification scheme for vehicular sensor networks
C Zhang, R Lu, X Lin, PH Ho, X Shen
IEEE INFOCOM 2008-The 27th Conference on Computer Communications, 246-250, 2008
7582008
SPRING: A social-based privacy-preserving packet forwarding protocol for vehicular delay tolerant networks
L Rongxing, L Xiaodong, S Xuemin
Proc. IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
699*2010
Key technologies for 5G wireless systems
VWS Wong, R Schober, DWK Ng, LC Wang
Cambridge university press, 2017
6302017
Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
X You, CX Wang, J Huang, X Gao, Z Zhang, M Wang, Y Huang, C Zhang, ...
Science China Information Sciences 64 (1), 1-74, 2021
6212021
A survey on platoon-based vehicular cyber-physical systems
D Jia, K Lu, J Wang, X Zhang, X Shen
IEEE communications surveys & tutorials 18 (1), 263-284, 2015
6172015
Pseudonym changing at social spots: An effective strategy for location privacy in VANETs
R Lu, X Lin, TH Luan, X Liang, X Shen
IEEE transactions on vehicular technology 61 (1), 86-96, 2011
5232011
Securing fog computing for internet of things applications: Challenges and solutions
J Ni, K Zhang, X Lin, X Shen
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (1), 601-628, 2017
5192017
Secure provenance: the essential of bread and butter of data forensics in cloud computing
R Lu, X Lin, X Liang, X Shen
Proceedings of the 5th acm symposium on information, computer and …, 2010
511*2010
Security and privacy in smart city applications: Challenges and solutions
K Zhang, J Ni, K Yang, X Liang, J Ren, XS Shen
IEEE Communications Magazine 55 (1), 122-129, 2017
5102017
A lightweight message authentication scheme for smart grid communications
MM Fouda, ZM Fadlullah, N Kato, R Lu, XS Shen
IEEE Transactions on Smart grid 2 (4), 675-685, 2011
4772011
Enabling device-to-device communications in millimeter-wave 5G cellular networks
J Qiao, XS Shen, JW Mark, Q Shen, Y He, L Lei
IEEE Communications Magazine 53 (1), 209-215, 2015
4572015
Security in vehicular ad hoc networks
X Lin, R Lu, C Zhang, H Zhu, PH Ho, X Shen
IEEE communications magazine 46 (4), 88-95, 2008
4412008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20