Παρακολούθηση
Maurizio Marchese
Maurizio Marchese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unitn.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An ant colony optimization method for generalized TSP problem
J Yang, X Shi, M Marchese, Y Liang
Progress in Natural Science 18 (11), 1417-1422, 2008
2722008
Text clustering with seeds affinity propagation
R Guan, X Shi, M Marchese, C Yang, Y Liang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 23 (4), 627-637, 2010
1552010
Large dataset for keyphrases extraction
M Krapivin, A Autaeu, M Marchese
University of Trento, 2009
1382009
Encoding classifications into lightweight ontologies
F Giunchiglia, M Marchese, I Zaihrayeu
Journal on data semantics VIII, 57-81, 2007
1322007
A geo-service semantic integration in spatial data infrastructures
L Vaccari, P Shvaiko, M Marchese
International Journal of Spatial Data Infrastructures Research 4 (4), 24-51, 2009
1162009
Modeling of particles impacting on a rigid substrate under plasma spraying conditions
M Bertagnolli, M Marchese, G Jacucci
Journal of thermal spray technology 4 (1), 41-49, 1995
1141995
Alternatives to peer review: novel approaches for research evaluation
A Birukou, JR Wakeling, C Bartolini, F Casati, M Marchese, K Mirylenka, ...
Frontiers in computational neuroscience 5, 56, 2011
892011
Thermomechanical simulation of the splashing of ceramic droplets on a rigid substrate
M Bertagnolli, M Marchese, G Jacucci, IS Doltsinis, S Noelting
Journal of computational physics 133 (2), 205-221, 1997
671997
Isotope effect of vacancy diffusion in bcc α-Fe
M Marchese, G Jacucci, CP Flynn
Philosophical magazine letters 57 (1), 25-30, 1988
651988
A modified particle swarm optimization-based dynamic recurrent neural network for identifying and controlling nonlinear systems
HW Ge, YC Liang, M Marchese
Computers & structures 85 (21-22), 1611-1622, 2007
592007
Crowdsourcing processes: a survey of approaches and opportunities
P Kucherbaev, F Daniel, S Tranquillini, M Marchese
IEEE Internet Computing 20 (2), 50-56, 2015
582015
Publish and perish: why the current publication and review model is killing research and wasting your money
F Casati, F Giunchiglia, M Marchese
University of Trento, 2006
582006
Modeling the deposition process of thermal barrier coatings
JH Harding, PA Mulheran, S Cirolini, M Marchese, G Jacucci
Journal of Thermal Spray Technology 4 (1), 34-40, 1995
461995
Keyphrases extraction from scientific documents: improving machine learning approaches with natural language processing
M Krapivin, A Autayeu, M Marchese, E Blanzieri, N Segata
International Conference on Asian Digital Libraries, 102-111, 2010
442010
On peer review in computer science: Analysis of its effectiveness and suggestions for improvement
A Ragone, K Mirylenka, F Casati, M Marchese
Scientometrics 97 (2), 317-356, 2013
392013
Computer simulation of plasma-sprayed coatings II. Effective bulk properties and thermal stress calculations
M Ferrari, JH Harding, M Marchese
Surface and Coatings Technology 48 (2), 147-154, 1991
391991
Towards a service-oriented development methodology
A Ivanyukovich, GR Gangadharan, V D'Andrea, M Marchese
Journal of Integrated Design and Process Science 9 (3), 53-62, 2005
342005
A systematic literature review of research-derived touchscreen design guidelines for older adults
L Nurgalieva, JJJ Laconich, M Baez, F Casati, M Marchese
IEEE Access 7, 22035-22058, 2019
332019
Addressing information overload in the scientific community
M Baez, A Birukou, F Casati, M Marchese
IEEE Internet Computing 14 (6), 31-38, 2010
332010
Liquid publications
F Casati, F Giunchiglia, M Marchese
Scientific publications meet the Web, 2007
332007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20