Παρακολούθηση
Ellen Voorhees
Ellen Voorhees
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nist.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of TREC 2002.
EM Voorhees, D Harman
Trec, 2002
1938*2002
Overview of the sixth text retrieval conference (TREC-6)
EM Voorhees, D Harman
Information Processing & Management 36 (1), 3-35, 2000
1474*2000
Query expansion using lexical-semantic relations
EM Voorhees
SIGIR’94, 61-69, 1994
14171994
The trec-8 question answering track report.
EM Voorhees
Trec 99, 77-82, 1999
12311999
TREC: Experiment and evaluation in information retrieval
EM Voorhees, DK Harman
MIT press, 2005
11172005
Variations in relevance judgments and the measurement of retrieval effectiveness
EM Voorhees
Information processing & management 36 (5), 697-716, 2000
9182000
Retrieval evaluation with incomplete information
C Buckley, EM Voorhees
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
9102004
Evaluating evaluation measure stability
C Buckley, EM Voorhees
ACM SIGIR Forum 51 (2), 235-242, 2017
8642017
Using WordNet to disambiguate word senses for text retrieval
EM Voorhees
Proceedings of the 16th annual international ACM SIGIR conference on …, 1993
7421993
The TREC Spoken Document Retrieval Track: A Success Story.
JS Garofolo, CGP Auzanne, EM Voorhees
NIST SPECIAL PUBLICATION SP 500 (246), 107-130, 2000
5712000
Overview of the TREC 2001 Question Answering track.
EM Voorhees
Trec, 42-51, 2001
5472001
The philosophy of information retrieval evaluation
EM Voorhees
Workshop of the cross-language evaluation forum for european languages, 355-370, 2001
4922001
Implementing agglomerative hierarchic clustering algorithms for use in document retrieval
EM Voorhees
Information Processing & Management 22 (6), 465-476, 1986
4571986
Building a question answering test collection
EM Voorhees, DM Tice
Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on …, 2000
4362000
The TREC-8 question answering track evaluation
EM Voorhees, DM Tice
TREC 1999, 82, 1999
4261999
Method for facilitating world wide web searches utilizing a document distribution fusion strategy
EM Voorhees, NK Gupta
US Patent 5,864,846, 1999
3261999
Challenges in information retrieval and language modeling: report of a workshop held at the center for intelligent information retrieval, university of massachusetts amherst …
J Allan, J Aslam, N Belkin, C Buckley, J Callan, B Croft, S Dumais, N Fuhr, ...
ACM SIGIR Forum 37 (1), 31-47, 2003
3242003
Evaluation by highly relevant documents
EM Voorhees
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
2942001
The cluster hypothesis revisited
EM Voorhees
Proceedings of the 8th annual international ACM SIGIR conference on Research …, 1985
2841985
Overview of the TREC-9 question answering track
EM Voorhees
In Proceedings of the Ninth Text REtrieval Conference (TREC-9, 2001
2822001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20