Παρακολούθηση
Efstratios Kontopoulos
Efstratios Kontopoulos
Knowledge Graph Engineer | Knowledge Scientist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα foodpairing.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontology-based sentiment analysis of twitter posts
E Kontopoulos, C Berberidis, T Dergiades, N Bassiliades
Expert Systems with Applications 40 (10), 4065-4074, 2013
5062013
An ontology-based planning system for e-course generation
E Kontopoulos, D Vrakas, F Kokkoras, N Bassiliades, I Vlahavas
Expert Systems with Applications 35 (1-2), 398-406, 2008
1202008
Semantic web technologies in pervasive computing: A survey and research roadmap
J Ye, S Dasiopoulou, G Stevenson, G Meditskos, E Kontopoulos, ...
Pervasive and Mobile Computing 23, 1-25, 2015
862015
An ontology-based decision support tool for optimizing domestic solar hot water system selection
E Kontopoulos, G Martinopoulos, D Lazarou, N Bassiliades
Journal of Cleaner Production 112, 4636-4646, 2016
492016
Emerald: A multi-agent system for knowledge-based reasoning interoperability in the semantic web
K Kravari, E Kontopoulos, N Bassiliades
6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2010), 173-182, 2010
462010
Rule-based Approaches for Energy Savings in an Ambient Intelligence Environment
TG Stavropoulos, E Kontopoulos, J Argyriou, D Vrakas, N Bassiliades, ...
Journal of Pervasive and Mobile Computing, 2014
432014
Visualizing Semantic Web proofs of defeasible logic in the DR-DEVICE system
E Kontopoulos, N Bassiliades, G Antoniou
Knowledge-Based Systems 24 (3), 406-419, 2011
432011
A semantic recommendation algorithm for the PaaSport platform-as-a-service marketplace
N Bassiliades, M Symeonidis, G Meditskos, E Kontopoulos, P Gouvas, ...
Expert Systems with Applications 67, 203-227, 2017
362017
Deploying defeasible logic rule bases for the semantic web
E Kontopoulos, N Bassiliades, G Antoniou
Data & Knowledge Engineering 66 (1), 116-146, 2008
342008
Knowledge-driven activity recognition and segmentation using context connections
G Meditskos, E Kontopoulos, I Kompatsiaris
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
312014
PaaSport semantic model: An ontology for a platform-as-a-service semantically interoperable marketplace
N Bassiliades, M Symeonidis, P Gouvas, E Kontopoulos, G Meditskos, ...
Data & Knowledge Engineering 113, 81-115, 2018
302018
A Modal Defeasible Reasoner of Deontic Logic for the Semantic Web
GA Efstratios Kontopoulos, Nick Bassiliades, Guido Governatori
International Journal on Semantic Web and Information Systems, 18-43, 2011
27*2011
Ontology-based Representation of Crisis Management Procedures for Climate Events
E Kontopoulos, P Mitzias, J Moßgraber, P Hertweck, H van der Schaaf, ...
1st International Workshop on Intelligent Crisis Management Technologies for …, 2018
262018
A visual environment for developing defeasible rule bases for the semantic web
N Bassiliades, E Kontopoulos, G Antoniou
International Conference on Rules and Rule Markup Languages for the Semantic …, 2005
232005
A smart university platform for building energy monitoring and savings
TG Stavropoulos, G Koutitas, D Vrakas, E Kontopoulos, I Vlahavas
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 8 (3), 301-323, 2016
222016
Monitoring term drift based on semantic consistency in an evolving vector field
P Wittek, S Darányi, E Kontopoulos, T Moysiadis, I Kompatsiaris
2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2015
192015
The DemaWare service-oriented AAL platform for people with dementia.
TG Stavropoulos, G Meditskos, E Kontopoulos, I Kompatsiaris
AI-AM/NetMed@ ECAI, 11-15, 2014
192014
Trusted reasoning services for semantic web agents
K Kravari, E Kontopoulos, N Bassiliades
Informatica (Slovenia) 34 (4), 429-440, 2010
182010
A multi-agent coordination framework for smart building energy management
TG Stavropoulos, ES Rigas, E Kontopoulos, N Bassiliades, I Vlahavas
2014 25th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2014
172014
Deploying a semantically-enabled content management system in a state university
M Befa, E Kontopoulos, N Bassiliades, C Berberidis, I Vlahavas
Electronic Government and the Information Systems Perspective, 257-264, 2010
162010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20