Παρακολούθηση
Efstratios Vasilellis
Efstratios Vasilellis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Critical infrastructure protection tools: classification and comparison
G Stergiopoulos, E Vasilellis, G Lykou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Proc. of the 10th International Conference on Critical Infrastructure Protection, 2016
292016
A taxonomy of side channel attacks on critical infrastructures and relevant systems
N Tsalis, E Vasilellis, D Mentzelioti, T Apostolopoulos
Critical Infrastructure Security and Resilience: Theories, Methods, Tools …, 2019
182019
Readiness Exercises: Are Risk Assessment Methodologies Ready for the Cloud?
D Gritzalis, G Stergiopoulos, E Vasilellis, A Anagnostopoulou
Advances in Core Computer Science-Based Technologies: Papers in Honor of …, 2021
132021
Dropping malware through sound injection: A comparative analysis on Android operating systems
G Stergiopoulos, D Gritzalis, E Vasilellis, A Anagnostopoulou
Computers & Security 105, 102228, 2021
122021
Classification and comparison of critical infrastructure protection tools
G Stergiopoulos, E Vasilellis, G Lykou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Critical Infrastructure Protection X: 10th IFIP WG 11.10 International …, 2016
122016
Leaking supervisory controls and data acquisition commands over unpadded TCP/IP encryption through differential packet size analysis
G Stergiopoulos, N Kapetanas, E Vasilellis, D Gritzalis
Security and Privacy 3 (4), e82, 2020
12020
Gaming the system: Tetromino-based covert channels and their impact on mobile security
E Vasilellis, V Botsos, A Anagnostopoulou, D Gritzalis
2024
Readiness Exercises: Are Risk Assessment Methodologies Ready
D Gritzalis, G Stergiopoulos, E Vasilellis, A Anagnostopoulou
Advances in Core Computer Science-Based Technologies: Papers in Honor of …, 2020
2020
Critical Infrastructure Protection Tools: A survey
E Vasilellis, G Stergiopoulos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9