Παρακολούθηση
Conceição Amado
Conceição Amado
Phd - Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interval estimators for a binomial proportion: Comparison of twenty methods
AM Pires, C Amado
REVSTAT-Statistical Journal 6 (2), 165–197-165–197, 2008
1162008
Water distribution systems flow monitoring and anomalous event detection: A practical approach
D Loureiro, C Amado, A Martins, D Vitorino, A Mamade, ST Coelho
Urban Water Journal 13 (3), 242-252, 2016
952016
Estimating water supply infrastructure cost using regression techniques
V Marchionni, M Cabral, C Amado, D Covas
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (4), 04016003, 2016
452016
A literature review of machine learning algorithms for crash injury severity prediction
K Santos, JP Dias, C Amado
Journal of Safety Research 80, 2022
352022
A random forest algorithm applied to condition-based wastewater deterioration modeling and forecasting
D Vitorino, ST Coelho, P Santos, S Sheets, B Jurkovac, C Amado
Procedia Engineering 89, 401-410, 2014
352014
Experimental repetitions and blockage of large stems at ogee crested spillways with piers
P Furlan, M Pfister, J Matos, C Amado, AJ Schleiss
Journal of Hydraulic Research 57 (2), 250-262, 2019
282019
Comparative study of three stochastic models for prediction of pipe failures in water supply systems
A Martins, JP Leitão, C Amado
Journal of infrastructure systems 19 (4), 442-450, 2013
272013
Stochastic data mining tools for pipe blockage failure prediction
P Santos, C Amado, ST Coelho, JP Leitão
Urban Water Journal 14 (4), 343-353, 2017
262017
Propagation of uncertainty in the water balance calculation in urban water supply systems–A new approach based on high-density regions
MA Silva, C Amado, D Loureiro
Measurement 126, 356-368, 2018
252018
Robust bootstrap with non random weights based on the influence function
C Amado, AM Pires
Communications in Statistics-Simulation and Computation 33 (2), 377-396, 2004
232004
Water supply infrastructure cost modelling
V Marchionni, M Cabral, C Amado, D Covas
Procedia Engineering 119, 168-173, 2015
202015
Spatial and temporal forecasting of water consumption at the DMA level using extensive measurements
A Mamade, D Loureiro, D Covas, ST Coelho, C Amado
Procedia Engineering 70, 1063-1073, 2014
202014
Data reconstruction of flow time series in water distribution systems–a new method that accommodates multiple seasonality
R Barrela, C Amado, D Loureiro, A Mamade
Journal of Hydroinformatics 19 (2), 238-250, 2017
152017
Statistical experimental design techniques to investigate the strength of adhesively bonded T-joints
LS Sutherland, C Amado, C Guedes Soares
Composite Structures 159, 445–454, 2017
142017
A comprehensive approach for spatial and temporal water demand profiling to improve management in network areas
D Loureiro, A Mamade, M Cabral, C Amado, D Covas
Water Resources Management 30, 3443-3457, 2016
142016
Increased excursions to functional networks in schizophrenia in the absence of task
M Farinha, C Amado, P Morgado, J Cabral
Frontiers in Neuroscience 16, 821179, 2022
132022
Image reconstruction based on circulant matrices
E Carrasquinha, C Amado, AM Pires, L Oliveira
Signal Processing: Image Communication 63, 72-80, 2018
122018
Analysing the importance of variables for sewer failure prediction
G Carvalho, C Amado, RS Brito, ST Coelho, JP Leitão
Urban Water Journal 15 (4), 338-345, 2018
102018
Principal axis analysis
F Critchley, A Pires, C Amado
Unpublished manuscript, 2008
102008
Risk factors associated with the increase of injury severity of powered two wheelers road accidents victims in Portugal
K Santos, JP Dias, C Amado, J Sousa, P Francisco
Traffic injury prevention 22 (8), 646-650, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20