Παρακολούθηση
Konstantinos E. Keramaris
Konstantinos E. Keramaris
National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Department of Haematology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A structural protein that plays an enzymatic role in the eggshell of Drosophila melanogaster
KE Keramaris, D Stravopodis, LH Margaritis
Cell biology international reports 15 (2), 151-159, 1991
211991
Egg laying suppression in Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae) and Dacus (Bactrocera) oleae (Diptera: Tephritidae) by phloroglucinol, a peroxidase inhibitor
KE Keramaris, LH Margaritis, EN Zografou, GJ Tsiropoulos
Bulletin of entomological research 86 (4), 369-374, 1996
161996
Formation and characterization of simple and mixed vesicles based on monomeric and oligomeric phosphate bipolar amphiphiles
A Kokkinia, KE Keramaris, L Margaritis, A Malliaris, CM Paleos
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 33 (3), 455-460, 1995
101995
Exploitation of Drosophila Choriogenesis Process as a Model Cellular System for Assessment of Compound Toxicity: the Phloroglucinol Paradigm
KE Keramaris, K Konstantopoulos, LH Margaritis, AD Velentzas, ...
Scientific Reports 10 (1), 242, 2020
62020
Proteomic mapping of Drosophila transgenic elav.L-GAL4/+ brain as a tool to illuminate neuropathology mechanisms
AD Velentzas, SA Katarachia, NE Sagioglou, MM Tsioka, ...
Scientific Reports 10 (1), 5430, 2020
32020
Depression of egg production in Dacus oleae using a peroxidase inhibitor
LH Margaritis, KE Keramaris, EN Zografou, G Tsiropoulos
Bulletin OILB SROP (France) 17 (6), 1994
21994
Effect of peroxidase inhibitor (Phloroglucinol) on insect oogenesis
KE Keramaris, LH Margaritis
Proc. 14 Panhellenic Biol. Contr., April, 17, 1992
21992
Immunolocalization of a peroxidase in the eggshell of D. Melanogaster; Evidence for its participation in the hardening process
LH Margaritis, KE Keramaris
Micron and Microscopica Acta 22 (3), 247-248, 1991
21991
EVALUATION OF GONADAL FUNCTION IN YOUNG MEN AND WOMEN DIAGNOSED WITH HODGKIN LYMPHOMA
AN Georgopoulou, TP Vassilakopoulos, P Panayiotidis, M Siakantaris, ...
Hematological Oncology 41 (S2), 679-680, 2023
2023
Antibody response after vaccination with bnt162b2 mrna vaccine against sars-cov-2 in patients with hematologic malignancies post hematopoietic stem-cell transplantation: A …
JV Asimakopoulos, E Lalou, G Seferlis, M Malliarou, I Vassilopoulos, ...
BONE MARROW TRANSPLANTATION 57 (SUPPL 1), 260-260, 2022
2022
P1085: EVALUATION OF GONADAL FUNCTION IN YOUNG WOMEN DIAGNOSED WITH HODGKIN AND NON-HODGKIN LYMPHOMA
* Georgopoulou, A. N., A Giannakou, TP Vassilakopoulos, M Siakantaris, ...
HemaSphere 6, p 975-976, 2022
2022
EVALUATION OF GONADAL FUNCTION IN YOUNG MEN AND WOMEN DIAGNOSED WITH HODGKIN LYMPHOMA
A Georgopoulou, A Giannakou, TP Vassilakopoulos, K Konstantopoulos, ...
EHA Library 325535 (EP777), 2021
2021
Comparative measurement of glycosylated haemoglobin (HbA1c) in patients with hemoplobinopathies. Comparison of an immumochemistry method (Architect analyser-Abbott Diagnostic …
M Christodoulidou, KE Keramaris
5th Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, March 18-20 …, 2011
2011
Autoimmune response and production of antinuclear and cytoplasmic antibodies of cancer patients and of patients with chronic active Hepatitis B and C
MC Gourdi, KE Keramaris, LH Margaritis
24th Annual Meeting of Hellenic Society for Biological Sciences, May 23-26 …, 2002
2002
Determination of the antinuclear antibodies in large number of patients and the significance for the diagnosis of the autoimmune diseases
KE Keramaris, P Karampatsis, LH Margaritis
23rd Annual Meeting of Hellenic Society for Biological Sciences, May 24-27 …, 2001
2001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15