Marco Giovanni Malusà
Marco Giovanni Malusà
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimib.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hydraulic sorting and mineral fertility bias in detrital geochronology
MG Malusà, A Resentini, E Garzanti
Gondwana Research 31, 1-19, 2016
1132016
Miocene to Present differential exhumation in the Western Alps: Insights from fission track thermochronology
MG Malusà, R Polino, M Zattin, G Bigazzi, S Martin, F Piana
Tectonics 24 (3), 2005
1002005
Bias in detrital zircon geochronology and thermochronometry
MG Malusà, A Carter, M Limoncelli, IM Villa, E Garzanti
Chemical Geology 359, 90-107, 2013
992013
Divergence in subduction zones and exhumation of high pressure rocks (Eocene Western Alps)
MG Malusà, C Faccenna, E Garzanti, R Polino
Earth and Planetary Science Letters 310 (1-2), 21-32, 2011
972011
The Oligocene Alps: Domal unroofing and drainage development during early orogenic growth
E Garzanti, MG Malusà
Earth and Planetary Science Letters 268 (3-4), 487-500, 2008
952008
Contrasting styles of (U) HP rock exhumation along the Cenozoic Adria‐Europe plate boundary (Western Alps, Calabria, Corsica)
MG Malusà, C Faccenna, SL Baldwin, PG Fitzgerald, F Rossetti, ...
Geochemistry, Geophysics, Geosystems 16 (6), 1786-1824, 2015
832015
Giant non-catastrophic landslides and the long-term exhumation of the European Alps
F Agliardi, GB Crosta, P Frattini, MG Malusà
Earth and Planetary Science Letters 365, 263-274, 2013
692013
First seismic evidence for continental subduction beneath the Western Alps
L Zhao, A Paul, S Guillot, S Solarino, MG Malusà, T Zheng, C Aubert, ...
Geology 43 (9), 815-818, 2015
672015
Forward compositional modelling of Alpine orogenic sediments
E Garzanti, A Resentini, G Vezzoli, S Andò, M Malusà, M Padoan
Sedimentary Geology 280, 149-164, 2012
632012
Post‐Variscan tectonics in eastern anti‐atlas (Morocco)
MG Malusa, R Polino, AC Feroni, A Ellero, G Ottria, L Baidder, ...
Terra Nova 19 (6), 481-489, 2007
592007
Geology of the Western Alps-Northern Apennine junction area: a regional review
G Molli, L Crispini, M Malusà, P Mosca, F Piana, L Federico
Eds Marco Beltrando, Angelo Peccerillo, Massimo Mattei, Sandro Conticelli …, 2010
582010
Continuity of the Alpine slab unraveled by high‐resolution P wave tomography
L Zhao, A Paul, MG Malusà, X Xu, T Zheng, S Solarino, S Guillot, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 121 (12), 8720-8737, 2016
572016
Detrital geochronology of unroofing magmatic complexes and the slow erosion of Oligocene volcanoes in the Alps
MG Malusà, IM Villa, G Vezzoli, E Garzanti
Earth and Planetary Science Letters 301 (1-2), 324-336, 2011
572011
Strain partitioning in the axial NW Alps since the Oligocene
MG Malusà, R Polino, M Zattin
Tectonics 28 (3), 2009
502009
Tracking the Adriatic-slab travel beneath the Tethyan margin of Corsica–Sardinia by low-temperature thermochronometry
MG Malusà, M Danišík, J Kuhlemann
Gondwana Research 31, 135-149, 2016
442016
Fission-track thermochronology and its application to geology
MG Malusà, PG Fitzgerald
Springer International Publishing, 2019
432019
Detrital fingerprints of fossil continental-subduction zones (Axial Belt Provenance, European Alps)
E Garzanti, A Resentini, G Vezzoli, S Ando, MG Malusa, M Padoan, ...
The Journal of Geology 118 (4), 341-362, 2010
422010
Slab breakoff: A critical appraisal of a geological theory as applied in space and time
E Garzanti, G Radeff, MG Malusà
Earth-Science Reviews 177, 303-319, 2018
382018
The cosmogenic record of mountain erosion transmitted across a foreland basin: Source-to-sink analysis of in situ 10Be, 26Al and 21Ne in sediment of the Po river catchment
H Wittmann, MG Malusà, A Resentini, E Garzanti, S Niedermann
Earth and Planetary Science Letters 452, 258-271, 2016
372016
Interplay between erosion and tectonics in the Western Alps
MG Malusà, G Vezzoli
Terra Nova 18 (2), 104-108, 2006
342006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20