Παρακολούθηση
Stefan Manegold
Stefan Manegold
Professor for Data Managment & Group leader Database Architectures, CWI & Leiden University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Database architecture optimized for the new bottleneck: Memory access
PA Boncz, S Manegold, ML Kersten
VLDB 99, 54-65, 1999
5341999
Monetdb: Two decades of research in column-oriented database
S Idreos, F Groffen, N Nes, S Manegold, S Mullender, M Kersten
IEEE Data Engineering Bulletin, 2012
4242012
MonetDB/XQuery: a fast XQuery processor powered by a relational engine
P Boncz, T Grust, M Van Keulen, S Manegold, J Rittinger, J Teubner
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
4022006
Database Cracking.
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
CIDR 7, 68-78, 2007
3912007
Breaking the memory wall in MonetDB
PA Boncz, ML Kersten, S Manegold
Communications of the ACM 51 (12), 77-85, 2008
3802008
Column-store support for RDF data management: not all swans are white
L Sidirourgos, R Goncalves, M Kersten, N Nes, S Manegold
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (2), 1553-1563, 2008
2772008
Optimizing main-memory join on modern hardware
S Manegold, P Boncz, M Kersten
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 14 (4), 709-730, 2002
2432002
Self-organizing tuple reconstruction in column-stores
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
2122009
Generic database cost models for hierarchical memory systems
S Manegold, P Boncz, ML Kersten
VLDB'02: Proceedings of the 28th International Conference on Very Large …, 2002
2112002
Optimizing database architecture for the new bottleneck: memory access
S Manegold, PA Boncz, ML Kersten
The VLDB journal 9 (3), 231-246, 2000
2052000
Database architecture evolution: Mammals flourished long before dinosaurs became extinct
S Manegold, ML Kersten, P Boncz
Proceedings of the VLDB Endowment 2 (2), 1648-1653, 2009
1922009
Merging what's cracked, cracking what's merged: adaptive indexing in main-memory column-stores
S Idreos, S Manegold, H Kuno, G Graefe
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (9), 586-597, 2011
1652011
Hardware-oblivious parallelism for in-memory column-stores
M Heimel, M Saecker, H Pirk, S Manegold, V Markl
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (9), 709-720, 2013
1592013
The researcher's guide to the data deluge: Querying a scientific database in just a few seconds
ML Kersten, S Idreos, S Manegold, E Liarou
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (12), 1474-1477, 2011
1262011
Updating a cracked database
S Idreos, ML Kersten, S Manegold
Proceedings of the 2007 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2007
1052007
What happens during a Join?-Dissecting CPU and Memory Optimization Effects
S Manegold, PA Boncz, ML Kersten
Very Large Data Base Endowment, 2000
942000
Data vaults: A symbiosis between database technology and scientific file repositories
M Ivanova, M Kersten, S Manegold
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2012
702012
Cracking the database store
ML Kersten, S Manegold
CIDR 5, 4-7, 2005
632005
SciQL: Array data processing inside an RDBMS
Y Zhang, M Kersten, S Manegold
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
612013
Concurrency control for adaptive indexing
G Graefe, F Halim, S Idreos, H Kuno, S Manegold
arXiv preprint arXiv:1203.6405, 2012
592012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20