Παρακολούθηση
Andreas Kanavos
Andreas Kanavos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large scale implementations for twitter sentiment classification
A Kanavos, N Nodarakis, S Sioutas, A Tsakalidis, D Tsolis, G Tzimas
Algorithms 10 (1), 33, 2017
702017
Emotional community detection in social networks
A Kanavos, I Perikos, I Hatzilygeroudis, A Tsakalidis
Computers & Electrical Engineering 65, 449-460, 2018
652018
T-PICE: Twitter personality based influential communities extraction system
E Kafeza, A Kanavos, C Makris, P Vikatos
2014 IEEE International Congress on Big Data, 212-219, 2014
572014
An apache spark implementation for sentiment analysis on twitter data
A Baltas, A Kanavos, AK Tsakalidis
Algorithmic Aspects of Cloud Computing: Second International Workshop …, 2017
462017
A weighted voting ensemble self-labeled algorithm for the detection of lung abnormalities from X-rays
IE Livieris, A Kanavos, V Tampakas, P Pintelas
Algorithms 12 (3), 64, 2019
452019
Conversation Emotional Modeling in Social Networks
A Kanavos, I Perikos, P Vikatos, I Hatzilygeroudis, C Makris, A Tsakalidis
Tools with Artificial Intelligence (ICTAI), 2014 IEEE 26th International …, 2014
362014
An ensemble SSL algorithm for efficient chest X-ray image classification
IE Livieris, A Kanavos, V Tampakas, P Pintelas
Journal of Imaging 4 (7), 95, 2018
352018
Modeling retweet diffusion using emotional content
A Kanavos, I Perikos, P Vikatos, I Hatzilygeroudis, C Makris, A Tsakalidis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 10th IFIP WG 12.5 …, 2014
342014
Defining and evaluating Twitter influence metrics: a higher-order approach in Neo4j
G Drakopoulos, A Kanavos, P Mylonas, S Sioutas
Social Network Analysis and Mining 7, 1-14, 2017
262017
Evaluating Twitter Influence Ranking with System Theory
G Drakopoulos, A Kanavos, A Tsakalidis
12th International Conference on Web Information Systems and Technologies …, 2016
262016
Identifying personality-based communities in social networks
E Kafeza, A Kanavos, C Makris, D Chiu
Advances in Conceptual Modeling: ER 2013 Workshops, LSAWM, MoBiD, RIGiM …, 2014
262014
Predicting information diffusion patterns in twitter
E Kafeza, A Kanavos, C Makris, P Vikatos
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 10th IFIP WG 12.5 …, 2014
262014
Real time analytics for measuring user influence on twitter
V Zamparas, A Kanavos, C Makris
2015 IEEE 27th International Conference on Tools with Artificial …, 2015
242015
A genetic algorithm for spatiosocial tensor clustering: Exploiting TensorFlow potential
G Drakopoulos, F Stathopoulou, A Kanavos, M Paraskevas, G Tzimas, ...
Evolving Systems 11, 491-501, 2020
222020
T-PCCE: twitter personality based communicative communities extraction system for big data
E Kafeza, A Kanavos, C Makris, G Pispirigos, P Vikatos
IEEE transactions on knowledge and data engineering 32 (8), 1625-1638, 2019
222019
Graph Community Discovery Algorithms in Neo4j with a Regularization-based Evaluation Metric.
A Kanavos, G Drakopoulos, AK Tsakalidis
WEBIST, 403-410, 2017
222017
Graph communities in Neo4j: Four algorithms at work
G Drakopoulos, P Gourgaris, A Kanavos
Evolving Systems 11, 397-407, 2020
202020
An auto-adjustable semi-supervised self-training algorithm
IE Livieris, A Kanavos, V Tampakas, P Pintelas
Algorithms 11 (9), 139, 2018
202018
Large scale product recommendation of supermarket ware based on customer behaviour analysis
A Kanavos, SA Iakovou, S Sioutas, V Tampakas
Big Data and Cognitive Computing 2 (2), 11, 2018
202018
Tensor-based semantically-aware topic clustering of biomedical documents
G Drakopoulos, A Kanavos, I Karydis, S Sioutas, AG Vrahatis
Computation 5 (3), 34, 2017
192017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20