Παρακολούθηση
Theresia Gschwandtner
Theresia Gschwandtner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifs.tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterizing guidance in visual analytics
D Ceneda, T Gschwandtner, T May, S Miksch, HJ Schulz, M Streit, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 111-120, 2016
2382016
The state‐of‐the‐art of set visualization
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
Computer Graphics Forum 35 (1), 234-260, 2016
1542016
A taxonomy of dirty time-oriented data
T Gschwandtner, J Gärtner, W Aigner, S Miksch
Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems: IFIP WG 8.4 …, 2012
1202012
CareCruiser: Exploring and visualizing plans, events, and effects interactively
T Gschwandtner, W Aigner, K Kaiser, S Miksch, A Seyfang
2011 IEEE pacific visualization symposium, 43-50, 2011
962011
Visual encodings of temporal uncertainty: A comparative user study
T Gschwandtnei, M Bögl, P Federico, S Miksch
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (1), 539-548, 2015
842015
Eva: Visual analytics to identify fraudulent events
RA Leite, T Gschwandtner, S Miksch, S Kriglstein, M Pohl, E Gstrein, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 330-339, 2017
772017
A review of guidance approaches in visual data analysis: A multifocal perspective
D Ceneda, T Gschwandtner, S Miksch
Computer Graphics Forum 38 (3), 861-879, 2019
732019
TimeCleanser: A visual analytics approach for data cleansing of time-oriented data
T Gschwandtner, W Aigner, S Miksch, J Gärtner, S Kriglstein, M Pohl, ...
Proceedings of the 14th international conference on knowledge technologies …, 2014
672014
Visual analytics for event detection: Focusing on fraud
RA Leite, T Gschwandtner, S Miksch, E Gstrein, J Kuntner
Visual informatics 2 (4), 198-212, 2018
572018
Guide me in analysis: A framework for guidance designers
D Ceneda, N Andrienko, G Andrienko, T Gschwandtner, S Miksch, ...
Computer Graphics Forum 39 (6), 269-288, 2020
302020
" Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier-DOI)
R Radis, E Kozeschnik
Materials Science Forum 636 (637), 605-611, 2010
28*2010
Capturing and visualizing provenance from data wrangling
C Bors, T Gschwandtner, S Miksch
IEEE computer graphics and applications 39 (6), 61-75, 2019
272019
Challenges of time-oriented data in visual analytics for healthcare
W Aigner, P Federico, T Gschwandtner, S Miksch, A Rind
IEEE VisWeek workshop on visual analytics in healthcare 4, 2012
272012
Perspectives of visualization onboarding and guidance in VA
C Stoiber, D Ceneda, M Wagner, V Schetinger, T Gschwandtner, M Streit, ...
Visual Informatics 6 (1), 68-83, 2022
232022
Guidance or No Guidance? A Decision Tree Can Help.
D Ceneda, T Gschwandtner, T May, S Miksch, M Streit, C Tominski
EuroVA@ EuroVis, 19-23, 2018
232018
Know your enemy: Identifying quality problems of time series data
T Gschwandtner, O Erhart
2018 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 205-214, 2018
222018
Exploration and explanation in data-driven storytelling
A Thudt, J Walny, T Gschwandtner, J Dykes, J Stasko
Data-Driven Storytelling, 59-83, 2018
222018
Visual analytics of electronic health records with a focus on time
A Rind, P Federico, T Gschwandtner, W Aigner, J Doppler, M Wagner
New Perspectives in Medical Records: Meeting the Needs of Patients and …, 2017
222017
Neva: Visual analytics to identify fraudulent networks
R A. Leite, T Gschwandtner, S Miksch, E Gstrein, J Kuntner
Computer Graphics Forum 39 (6), 344-359, 2020
212020
Visual interactive creation, customization, and analysis of data quality metrics
C Bors, T Gschwandtner, S Kriglstein, S Miksch, M Pohl
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 10 (1), 1-26, 2018
202018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20