Παρακολούθηση
Theresia Gschwandtner
Theresia Gschwandtner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifs.tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterizing guidance in visual analytics
D Ceneda, T Gschwandtner, T May, S Miksch, HJ Schulz, M Streit, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 111-120, 2016
1592016
The State‐of‐the‐Art of Set Visualization
B Alsallakh, L Micallef, W Aigner, H Hauser, S Miksch, P Rodgers
Computer Graphics Forum 35 (1), 234-260, 2016
1132016
A taxonomy of dirty time-oriented data
T Gschwandtner, J Gärtner, W Aigner, S Miksch
International Conference on Availability, Reliability, and Security, 58-72, 2012
1072012
CareCruiser: Exploring and visualizing plans, events, and effects interactively
T Gschwandtner, W Aigner, K Kaiser, S Miksch, A Seyfang
2011 IEEE Pacific Visualization Symposium, 43-50, 2011
832011
Visual encodings of temporal uncertainty: A comparative user study
T Gschwandtnei, M Bögl, P Federico, S Miksch
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (1), 539-548, 2015
692015
TimeCleanser: A visual analytics approach for data cleansing of time-oriented data
T Gschwandtner, W Aigner, S Miksch, J Gärtner, S Kriglstein, M Pohl, ...
Proceedings of the 14th international conference on knowledge technologies …, 2014
542014
Eva: Visual analytics to identify fraudulent events
RA Leite, T Gschwandtner, S Miksch, S Kriglstein, M Pohl, E Gstrein, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 330-339, 2017
482017
A review of guidance approaches in visual data analysis: A multifocal perspective
D Ceneda, T Gschwandtner, S Miksch
Computer Graphics Forum 38 (3), 861-879, 2019
352019
Visual analytics for event detection: Focusing on fraud
RA Leite, T Gschwandtner, S Miksch, E Gstrein, J Kuntner
Visual informatics 2 (4), 198-212, 2018
352018
Challenges of time-oriented data in visual analytics for healthcare
W Aigner, P Federico, T Gschwandtner, S Miksch, A Rind
IEEE VisWeek workshop on visual analytics in healthcare 4, 2012
272012
A Visual Analytics Approach to Segmenting and Labeling Multivariate Time Series Data.
B Alsallakh, M Bögl, T Gschwandtner, S Miksch, B Esmael, A Arnaout, ...
EuroVA@ EuroVis, 2014
202014
Visual analytics of electronic health records with a focus on time
A Rind, P Federico, T Gschwandtner, W Aigner, J Doppler, M Wagner
New Perspectives in Medical Records, 65-77, 2017
172017
Know your enemy: Identifying quality problems of time series data
T Gschwandtner, O Erhart
2018 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 205-214, 2018
152018
Visually and statistically guided imputation of missing values in univariate seasonal time series
M Bögl, P Filzmoser, T Gschwandtner, S Miksch, W Aigner, A Rind, ...
2015 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 189-190, 2015
142015
Visualizing complex process hierarchies during the modeling process
A Seyfang, K Kaiser, T Gschwandtner, S Miksch
International Conference on Business Process Management, 768-779, 2012
142012
Easing semantically enriched information retrieval—An interactive semi-automatic annotation system for medical documents
T Gschwandtner, K Kaiser, P Martini, S Miksch
International journal of human-computer studies 68 (6), 370-385, 2010
142010
Guidance or No Guidance? A Decision Tree Can Help.
D Ceneda, T Gschwandtner, T May, S Miksch, M Streit, C Tominski
EuroVA@ EuroVis, 19-23, 2018
132018
Visual interactive creation, customization, and analysis of data quality metrics
C Bors, T Gschwandtner, S Kriglstein, S Miksch, M Pohl
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 10 (1), 1-26, 2018
132018
Visual analytics methods to guide diagnostics for time series model predictions
M Bögl, W Aigner, P Filzmoser, T Gschwandtner, T Lammarsch, S Miksch, ...
Proceedings of the 2014 IEEE VIS Workshop on Visualization for Predictive …, 2014
132014
" Offizielle" elektronische Version der Publikation (entsprechend ihrem Digital Object Identifier-DOI)
R Radis, E Kozeschnik
Materials Science Forum 636 (637), 605-611, 2010
13*2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20