Παρακολούθηση
Chandramohan Thekkath
Chandramohan Thekkath
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architectural support for copy and tamper resistant software
D Lie, C Thekkath, M Mitchell, P Lincoln, D Boneh, J Mitchell, M Horowitz
Acm Sigplan Notices 35 (11), 168-177, 2000
10652000
Petal: Distributed virtual disks
EK Lee, CA Thekkath
Proceedings of the seventh international conference on Architectural support …, 1996
9581996
Frangipani: A scalable distributed file system
CA Thekkath, T Mann, EK Lee
Proceedings of the sixteenth ACM symposium on Operating systems principles …, 1997
7291997
Personal data mining
RE Ozzie, WH Gates III, GW Flake, TF Bergstraesser, AN Blinn, ...
US Patent 7,930,197, 2011
6532011
Implementing global memory management in a workstation cluster
MJ Feeley, WE Morgan, EP Pighin, AR Karlin, HM Levy, CA Thekkath
Proceedings of the fifteenth ACM symposium on Operating systems principles …, 1995
6431995
Shasta: A low overhead, software-only approach for supporting fine-grain shared memory
DJ Scales, K Gharachorloo, CA Thekkath
Proceedings of the seventh international conference on Architectural support …, 1996
4731996
Implementing network protocols at user level
CA Thekkath, TD Nguyen, E Moy, ED Lazowska
Conference proceedings on Communications architectures, protocols and …, 1993
4041993
Scalable distributed file system
CA Thekkath, TP Mann, EK Lee
US Patent 6,173,293, 2001
3172001
Implementing an untrusted operating system on trusted hardware
D Lie, CA Thekkath, M Horowitz
Proceedings of the nineteenth ACM symposium on Operating systems principles …, 2003
3062003
Performing a deletion of a node in a tree data storage structure
L Zhou, CA Thekkath
US Patent 7,630,998, 2009
2822009
Boxwood: Abstractions as the Foundation for Storage Infrastructure.
J MacCormick, N Murphy, M Najork, CA Thekkath, L Zhou
OSDI 4, 8-8, 2004
2822004
Nectar: automatic management of data and computation in datacenters
PK Gunda, L Ravindranath, CA Thekkath, Y Yu, L Zhuang
9th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 10), 2010
2762010
Limits to low-latency communication on high-speed networks
CA Thekkath, HM Levy
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 11 (2), 179-203, 1993
2271993
Remote provisioning of information technology
WH Gates, RE Ozzie, GW Flake, TF Bergstraesser, AN Blinn, CW Brumme, ...
US Patent App. 11/536,578, 2008
2062008
Using global memory information to manage memory in a computer network
HM Levy, MJ Feeley, AR Karlin, WE Morgan, CA Thekkath
US Patent 6,167,490, 2000
1872000
Combine: leveraging the power of wireless peers through collaborative downloading
G Ananthanarayanan, VN Padmanabhan, L Ravindranath, CA Thekkath
Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems …, 2007
1752007
Specifying and verifying hardware for tamper-resistant software
D Lie, J Mitchell, CA Thekkath, M Horowitz
2003 Symposium on Security and Privacy, 2003., 166-177, 2003
1562003
SmartBridge: A scalable bridge architecture
TL Rodeheffer, CA Thekkath, DC Anderson
Proceedings of the conference on Applications, Technologies, Architectures …, 2000
1432000
Hardware and software support for efficient exception handling
CA Thekkath, HM Levy
Proceedings of the Sixth International Conference on Architectural Support …, 1994
1261994
Recommendation system that identifies a valuable user action by mining data supplied by a plurality of users to find a correlation that suggests one or more actions for …
HJM Meijer, WH Gates III, RE Ozzie, GW Flake, TF Bergstraesser, ...
US Patent 7,657,493, 2010
1232010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20