Παρακολούθηση
Panos Vassiliadis
Panos Vassiliadis
Dept. of Comp. Science and Eng., Univ. of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fundamentals of data warehouses
M Jarke, M Lenzerini, Y Vassiliou, P Vassiliadis
Springer Science & Business Media, 2002
9562002
Conceptual modeling for ETL processes
P Vassiliadis, A Simitsis, S Skiadopoulos
Proceedings of the 5th ACM international workshop on Data Warehousing and …, 2002
742*2002
A survey of logical models for OLAP databases
P Vassiliadis, T Sellis
ACM Sigmod Record 28 (4), 64-69, 1999
4811999
A survey of extract–transform–load technology
P Vassiliadis
International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM) 5 (3), 1-27, 2009
4492009
Optimizing ETL processes in data warehouses
A Simitsis, P Vassiliadis, T Sellis
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 564-575, 2005
3242005
Architecture and quality in data warehouses: An extended repository approach
M Jarke, MA Jeusfeld, C Quix, P Vassiliadis
Information Systems 24 (3), 229-253, 1999
3081999
Modeling multidimensional databases, cubes and cube operations
P Vassiliadis
Proceedings. Tenth International Conference on Scientific and Statistical …, 1998
2811998
Service-oriented middleware for the future internet: state of the art and research directions
V Issarny, N Georgantas, S Hachem, A Zarras, P Vassiliadist, M Autili, ...
Journal of internet services and applications 2, 23-45, 2011
2362011
A generic and customizable framework for the design of ETL scenarios
P Vassiliadis, A Simitsis, P Georgantas, M Terrovitis, S Skiadopoulos
Information Systems 30 (7), 492-525, 2005
2152005
Fusion cubes: Towards self-service business intelligence
A Abelló, J Darmont, L Etcheverry, M Golfarelli, JN Mazón, F Naumann, ...
International Journal of Data Warehousing and Mining (IJDWM) 9 (2), 66-88, 2013
1832013
ARKTOS: towards the modeling, design, control and execution of ETL processes
P Vassiliadis, Z Vagena, S Skiadopoulos, N Karayannidis, T Sellis
Information Systems 26 (8), 537-561, 2001
1622001
Data mapping diagrams for data warehouse design with UML
S Luján-Mora, P Vassiliadis, J Trujillo
Conceptual Modeling–ER 2004: 23rd International Conference on Conceptual …, 2004
1592004
ETL queues for active data warehousing
A Karakasidis, P Vassiliadis, E Pitoura
Proceedings of the 2nd international workshop on Information quality in …, 2005
1522005
State-space optimization of ETL workflows
A Simitsis, P Vassiliadis, T Sellis
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 17 (10), 1404-1419, 2005
1492005
Near real time ETL
P Vassiliadis, A Simitsis
New trends in data warehousing and data analysis, 1-31, 2008
1352008
Supporting streaming updates in an active data warehouse
N Polyzotis, S Skiadopoulos, P Vassiliadis, A Simitsis, NE Frantzell
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 476-485, 2006
1352006
Extraction, Transformation, and Loading.
P Vassiliadis, A Simitsis
Encyclopedia of Database Systems 10, 2009
1232009
Adding context to preferences
K Stefanidis, E Pitoura, P Vassiliadis
2007 IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, 846-855, 2006
1162006
Modeling ETL activities as graphs.
P Vassiliadis, A Simitsis, S Skiadopoulos
DMDW 58, 52-61, 2002
1142002
Meshing streaming updates with persistent data in an active data warehouse
N Polyzotis, S Skiadopoulos, P Vassiliadis, A Simitsis, N Frantzell
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 20 (7), 976-991, 2008
1132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20