Παρακολούθηση
Kazunari Sugiyama
Kazunari Sugiyama
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kyoto-u.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive web search based on user profile constructed without any effort from users
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web, 675-684, 2004
10732004
Scholarly paper recommendation via user's recent research interests
K Sugiyama, MY Kan
Proceedings of the 10th annual joint conference on Digital libraries, 29-38, 2010
2412010
Addressing cold-start in app recommendation: latent user models constructed from twitter followers
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
2192013
Multi-Document Abstractive Summarization Using ILP based Multi-Sentence Compression
S Banerjee, P Mitra, K Sugiyama
Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial …, 2015
1472015
Exploiting potential citation papers in scholarly paper recommendation
K Sugiyama, MY Kan
Proceedings of the 13th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries …, 2013
1222013
Predicting the Popularity of Web 2.0 Items Based on User Comments
X He, M Gao, MY Kan, Y Liu, K Sugiyama
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
1092014
A comprehensive evaluation of scholarly paper recommendation using potential citation papers
K Sugiyama, MY Kan
International Journal on Digital Libraries 16 (2), 91-109, 2015
832015
Refinement of TF-IDF schemes for web pages using their hyperlinked neighboring pages
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa, S Uemura
Proceedings of the fourteenth ACM conference on Hypertext and hypermedia …, 2003
832003
Fang: Leveraging social context for fake news detection using graph representation
VH Nguyen, K Sugiyama, P Nakov, MY Kan
Proceedings of the 29th ACM international conference on information …, 2020
762020
New and improved: modeling versions to improve app recommendation
J Lin, K Sugiyama, MY Kan, TS Chua
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
732014
Serendipitous recommendation for scholarly papers considering relations among researchers
K Sugiyama, MY Kan
Proceedings of the 11th annual international ACM/IEEE joint conference on …, 2011
542011
Product review summarization from a deeper perspective
DK Ly, K Sugiyama, Z Lin, MY Kan
Proceedings of the 11th annual international ACM/IEEE joint conference on …, 2011
542011
Serendipitous recommendation for mobile apps using item-item similarity graph
U Bhandari, K Sugiyama, A Datta, R Jindal
Asia Information Retrieval Symposium, 440-451, 2013
492013
Identifying citing sentences in research papers using supervised learning
K Sugiyama, T Kumar, MY Kan, RC Tripathi
2010 International Conference on Information Retrieval & Knowledge …, 2010
392010
Instructor-centric source code plagiarism detection and plagiarism corpus
JYH Poon, K Sugiyama, YF Tan, MY Kan
Proceedings of the 17th ACM annual conference on Innovation and technology …, 2012
332012
Extracting information on protein-protein interactions from biological literature based on machine learning approaches
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa, S Uemura
Genome Informatics 14, 699-700, 2003
272003
Abstractive meeting summarization using dependency graph fusion
S Banerjee, P Mitra, K Sugiyama
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 5-6, 2015
262015
" Towards higher relevance and serendipity in scholarly paper recommendation" by Kazunari Sugiyama and Min-Yen Kan with Martin Vesely as coordinator
K Sugiyama, MY Kan
ACM SIGWEB Newsletter, 1-16, 2015
222015
A method of improving feature vector for web pages reflecting the contents of their out-linked pages
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa, S Uemura
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 891-901, 2002
162002
Improvement in TF‐IDF scheme for Web pages based on the contents of their hyperlinked neighboring pages
K Sugiyama, K Hatano, M Yoshikawa, S Uemura
Systems and Computers in Japan 36 (14), 56-68, 2005
152005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20