Παρακολούθηση
Ali Movaghar
Ali Movaghar
Professor of Computer Science and Engineering, Sharif University of Technology., Tehran, Iran
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sharif.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stochastic Activity Networks: Structure, Behavior, and Application.
JF Meyer, A Movaghar, WH Sanders
Unknown Host Publication Title, 106-115, 1985
3751985
Intrusion detection: A survey
F Sabahi, A Movaghar
2008 Third International Conference on Systems and Networks Communications …, 2008
2862008
Modeling and verification of reactive systems using Rebeca
M Sirjani, A Movaghar, A Shali, FS De Boer
Fundamenta Informaticae 63 (4), 385-410, 2004
2072004
Performability modeling with stochastic activity networks
A Movaghar
University of Michigan, 1985
1741985
On queueing with customer impatience until the beginning of service
A Movaghar
Queueing Systems 29 (2), 337-350, 1998
1321998
Reducing the data transmission in wireless sensor networks using the principal component analysis
A Rooshenas, HR Rabiee, A Movaghar, MY Naderi
2010 Sixth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks …, 2010
862010
Structure-free real-time data aggregation in wireless sensor networks
H Yousefi, MH Yeganeh, N Alinaghipour, A Movaghar
Computer Communications 35 (9), 1132-1140, 2012
852012
A novel approach for avoiding wormhole attacks in VANET
SM Safi, A Movaghar, M Mohammadizadeh
2009 Second International Workshop on Computer Science and Engineering 2 …, 2009
852009
Secure data aggregation methods and countermeasures against various attacks in wireless sensor networks: A comprehensive review
MS Yousefpoor, E Yousefpoor, H Barati, A Barati, A Movaghar, ...
Journal of Network and Computer Applications 190, 103118, 2021
832021
Ten years of analyzing actors: Rebeca experience
M Sirjani, MM Jaghoori
Formal Modeling: Actors, Open Systems, Biological Systems: Essays Dedicated …, 2011
792011
Investigating intrusion detection systems in MANET and comparing IDSs for detecting misbehaving nodes
MK Rafsanjani, A Movaghar, F Koroupi
World Academy of Science, Engineering and Technology 44, 351-355, 2008
752008
A method for performance analysis of earliest-deadline-first scheduling policy
M Kargahi, A Movaghar
The Journal of Supercomputing 37, 197-222, 2006
752006
Fast aggregation scheduling in wireless sensor networks
H Yousefi, M Malekimajd, M Ashouri, A Movaghar
IEEE transactions on wireless communications 14 (6), 3402-3414, 2015
702015
On queueing with customer impatience until the end of service
A Movaghar
Stochastic Models 22 (1), 149-173, 2006
702006
A Bayesian game approach for preventing DoS attacks in wireless sensor networks
M Mohi, A Movaghar, PM Zadeh
2009 WRI International Conference on Communications and Mobile Computing 3 …, 2009
682009
Development of Variable Stepsize Variable Order Block Method in Divided Difference Form for the Numerical Solution of Delay Differential Equations
F Ishak, MB Suleiman, ZA Majid, KI Othman
International Journal of Mathematical and Computational Sciences 5 (5), 728-733, 2011
672011
Hierarchical stochastic models for performance, availability, and power consumption analysis of IaaS clouds
E Ataie, R Entezari-Maleki, L Rashidi, KS Trivedi, D Ardagna, A Movaghar
IEEE Transactions on Cloud Computing 7 (4), 1039-1056, 2017
642017
Restricted broadcast process theory
F Ghassemi, W Fokkink, A Movaghar
2008 Sixth IEEE International Conference on Software Engineering and Formal …, 2008
592008
Joint distributed source and network coding for multiple wireless unicast sessions
SE Tajbakhsh, A Movaghar
2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-5, 2009
542009
An efficient method based on genetic algorithms to solve sensor network optimization problem
E Heidari, A Movaghar
arXiv preprint arXiv:1104.0355, 2011
532011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20