Παρακολούθηση
Van-Tu Ninh
Van-Tu Ninh
Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adaptcentre.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the NTCIR-14 lifelog-3 task
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, VT Ninh, TK Le, R Albatal, ...
Proceedings of the 14th NTCIR conference, 14-26, 2019
1042019
Introduction to the third annual lifelog search challenge (LSC'20)
C Gurrin, TK Le, VT Ninh, DT Dang-Nguyen, BÞ Jónsson, J Lokoč, ...
Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2020
402020
Overview of ImageCLEFlifelog 2019: solve my life puzzle and lifelog moment retrieval
DT Dang Nguyen, L Piras, M Riegler, L Zhou, M Lux, MT Tran, TK Le, ...
CEUR Workshop Proceedings, 2019
372019
Overview of the ImageCLEF 2020: multimedia retrieval in medical, lifelogging, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, V Datla, SA Hasan, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
192020
Overview of imageclef lifelog 2020: lifelog moment retrieval and sport performance lifelog
VT Ninh, TK Le, L Zhou, L Piras, MA Riegler, P Halvorsen, M Lux, MT Tran, ...
192020
Lifeseeker: Interactive lifelog search engine at lsc 2019
TK Le, VT Ninh, DT Dang-Nguyen, MT Tran, L Zhou, P Redondo, S Smyth, ...
Proceedings of the ACM Workshop on Lifelog Search Challenge, 37-40, 2019
172019
SHREC'18 track: 2D image-based 3D scene retrieval
H Abdul-Rashid, J Yuan, B Li, Y Lu, S Bai, X Bai, NM Bui, MN Do, T Le Do, ...
11th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 37-44, 2018
152018
Lifeseeker 2.0: Interactive lifelog search engine at lsc 2020
TK Le, VT Ninh, MT Tran, TA Nguyen, HD Nguyen, L Zhou, G Healy, ...
Proceedings of the Third Annual Workshop on Lifelog Search Challenge, 57-62, 2020
132020
SHREC’18: Rgb-d object-to-cad retrieval
QH Pham, MK Tran, W Li, S Xiang, H Zhou, W Nie, A Liu, Y Su, MT Tran, ...
Proc. 3DOR 2, 2, 2018
132018
Extended 2D scene image-based 3D scene retrieval
H Abdul-Rashid, J Yuan, B Li, Y Lu, T Schreck, NM Bui, TL Do, ...
Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 2019
112019
SHREC'18 track: 2D scene sketch-based 3D scene retrieval
J Yuan, B Li, Y Lu, S Bai, X Bai, NM Bui, MN Do, T Le Do, AD Duong, ...
11th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2018, 29-36, 2018
102018
First-flexible interactive retrieval system for visual lifelog exploration at LSC 2020
MT Tran, TA Nguyen, QC Tran, MK Tran, K Nguyen, VT Ninh, TK Le, ...
Proceedings of the Third Annual Workshop on Lifelog Search Challenge, 67-72, 2020
92020
Advances in lifelog data organisation and retrieval at the ntcir-14 lifelog-3 task
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, VT Ninh, TK Le, R Albatal, ...
NII Conference on Testbeds and Community for Information Access Research, 16-28, 2019
82019
A Baseline Interactive Retrieval Engine for the NTICR-14 Lifelog-3 Semantic Access Task
VT Ninh, TK Le, L Zhou, G Healy, MT Tran, DT Dang-Nguyen, S Smyth, ...
The Fourteenth NTCIR conference (NTCIR-14), 2019
82019
Context-based instance segmentation in video sequences
MT Tran, V Ton-That, TN Le, KT Nguyen, TV Ninh, TK Le, VT Nguyen, ...
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2018
62018
ImageCLEF 2020: Multimedia retrieval in lifelogging, medical, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, DT Dang-Nguyen, L Zhou, L Piras, ...
European Conference on Information Retrieval, 533-541, 2020
42020
LIFER 2.0: discover personal lifelog insight by interactive lifelog retrieval system
VT Ninh, TK Le, L Zhou, L Piras, M Riegler, M Lux, MT Tran, C Gurrin, ...
CLEF2019 Working Notes. CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org< http://ceur …, 2019
42019
Lifer 2.0: Discovering personal lifelog insights using an interactive lifelog retrieval system
T Van, TK Le, L Zhou, L Piras, M Riegler, M Lux, MT Tran, C Gurrin, ...
CLEF, 2019
42019
Flexible Interactive Retrieval SysTem 2.0 for Visual Lifelog Exploration at LSC 2021
HP Trang-Trung, TC Le, MK Tran, VT Ninh, TK Le, C Gurrin, MT Tran
Proceedings of the 4th Annual on Lifelog Search Challenge, 81-87, 2021
32021
Lifeseeker 3.0: An interactive lifelog search engine for lsc’21
TN Nguyen, TK Le, VT Ninh, MT Tran, N Thanh Binh, G Healy, A Caputo, ...
Association for Computing Machinery (ACM), 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20