Παρακολούθηση
Nicolò Cesa-Bianchi
Nicolò Cesa-Bianchi
Professor of Computer Science, Università degli Studi di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, P Fischer
Machine learning 47, 235-256, 2002
70712002
Prediction, learning, and games
N Cesa-Bianchi, G Lugosi
Cambridge University Press, 2006
43062006
Regret analysis of stochastic and nonstochastic multi-armed bandit problems
S Bubeck, N Cesa-Bianchi
Foundations and Trends in Machine Learning 5 (1), 1-122, 2012
27382012
The nonstochastic multiarmed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, Y Freund, RE Schapire
SIAM journal on computing 32 (1), 48-77, 2002
26132002
Gambling in a rigged casino: The adversarial multi-armed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, Y Freund, RE Schapire
Proceedings of the 36th Annual Symposium on Foundations of Computer Science …, 1995
10411995
How to use expert advice
N Cesa-Bianchi, Y Freund, D Haussler, DP Helmbold, RE Schapire, ...
Journal of the ACM (JACM) 44 (3), 427-485, 1997
9421997
Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems
S Bengio, HM Wallach, H Larochelle, K Grauman, N Cesa-Bianchi
Curran Associates Inc., 2018
858*2018
On the generalization ability of on-line learning algorithms
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
IEEE Transactions on Information Theory 50 (9), 2050-2057, 2004
5532004
Scale-sensitive dimensions, uniform convergence, and learnability
N Alon, S Ben-David, N Cesa-Bianchi, D Haussler
Journal of the ACM (JACM) 44 (4), 615-631, 1997
5501997
Combinatorial bandits
N Cesa-Bianchi, G Lugosi
Journal of Computer and System Sciences 78 (5), 1404-1422, 2012
4302012
Incremental algorithms for hierarchical classification
N Cesa-Bianchi, C Gentile, A Tironi, L Zaniboni
Advances in neural information processing systems 17, 2004
3482004
Adaptive and self-confident on-line learning algorithms
P Auer, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Journal of Computer and System Sciences 64 (1), 48-75, 2002
3032002
Bandits with heavy tail
S Bubeck, N Cesa-Bianchi, G Lugosi
IEEE Transactions on Information Theory 59 (11), 7711-7717, 2013
2502013
A second-order Perceptron algorithm
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
SIAM Journal on Computing 34 (3), 640-668, 2005
2442005
Improved second-order bounds for prediction with expert advice
N Cesa-Bianchi, Y Mansour, G Stoltz
Machine Learning 66, 321-352, 2007
2242007
Hierarchical classification: combining bayes with SVM
N Cesa-Bianchi, C Gentile, L Zaniboni
Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning, 177-184, 2006
2082006
Worst-case quadratic loss bounds for prediction using linear functions and gradient descent
N Cesa-Bianchi, PM Long, MK Warmuth
IEEE Transactions on Neural Networks 7 (3), 604-619, 1996
1951996
Linear algorithms for online multitask classification
G Cavallanti, N Cesa-Bianchi, C Gentile
The Journal of Machine Learning Research 11, 2901-2934, 2010
1922010
Tracking the best hyperplane with a simple budget perceptron
G Cavallanti, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Machine Learning 69 (2-3), 143-167, 2007
1832007
Worst-case analysis of selective sampling for linear-threshold algorithms
N Cesa-Bianchi, C Gentile, A Tironi, L Zaniboni
Advances in Neural Information Processing Systems 17, 233-240, 2004
173*2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20