Παρακολούθηση
Jitka Pikhartova
Jitka Pikhartova
Senior Research Associate, UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Is loneliness in later life a self-fulfilling prophecy?
J Pikhartova, A Bowling, C Victor
Aging & mental health 20 (5), 543-549, 2016
1542016
Does owning a pet protect older people against loneliness?
J Pikhartova, A Bowling, C Victor
BMC geriatrics 14, 1-10, 2014
1252014
Lonely places or lonely people? Investigating the relationship between loneliness and place of residence
CR Victor, J Pikhartova
BMC public health 20, 1-12, 2020
962020
The relationship between psychosocial risk factors and health outcomes of chronic diseases: a review of the evidence for cancer and cardiovascular diseases
H Pikhart, J Pikhartova
WHO Regional Office for Europe, 2015
672015
The role of childhood social position in adult type 2 diabetes: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing
J Pikhartova, D Blane, G Netuveli
BMC public health 14, 1-8, 2014
352014
Is mid-life social participation associated with cognitive function at age 50? Results from the British National Child Development Study (NCDS)
A Bowling, J Pikhartova, B Dodgeon
BMC psychology 4, 1-15, 2016
332016
Neighbourhood socioeconomic indicators and depressive symptoms in the Czech Republic: a population based study
J Pikhartova, T Chandola, R Kubinova, M Bobak, A Nicholson, H Pikhart
International journal of public health 54, 283-293, 2009
172009
Связь между психосоциальными факторами и последствиями для здоровья в виде хронических болезней: обзор фактических данных по раку и сердечно-сосудистым заболеваниям
H Pikhart, J Pikhartova
Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро, 2016
72016
Reliability and predictive validity of two scales of self-rated health in China: results from China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS)
Y Pan, J Pikhartova, M Bobak, H Pikhart
BMC Public Health 22 (1), 1863, 2022
52022
Loneliness and it's predictors in older age: Findings from the English Longitudinal Study of Ageing: Jitka Pikhartova
J Pikhartova, C Victor
The European Journal of Public Health 25 (suppl_3), ckv174. 060, 2015
52015
Is loneliness a cause or consequence of dementia?
C Victor, J Pikhartova, R Woodbridge
Reviews in Clinical Gerontology, 2015
32015
PRISMA GUIDELINES FOR SYSTEMATIC REVIEWS
H Pikhart, J Pikhartova
The Relationship Between Psychosocial Risk Factors and Health Outcomes of …, 2015
22015
Labour-market characteristics and self-rated health: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Study
Y Pan, H Pikhart, M Bobak, J Pikhartova
International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6), 47-48, 2023
12023
International comparison of loneliness trajectories and its determinants: ELSA and SHARE studies: Jitka Pikhartova
C Victor, J Pikhartova
The European Journal of Public Health 27 (suppl_3), ckx187. 421, 2017
12017
International comparison of loneliness trajectories and its determinants: ELSA and SHARE studies
J Pikhartova
OXFORD UNIV PRESS, 2017
12017
The relationship between maternal employment in childhood and health-related outcomes in adolescence: findings from the BHPS
J Pikhartova
UCL (University College London), 2012
12012
P142 Association between employment status and all-cause mortality among Chinese middle-aged and older workers: Evidence from longitudinal study
Y Pan, J Pikhartova, M Bobak, H Pikhart
J Epidemiol Community Health 77 (Suppl 1), A116-A116, 2023
2023
Does the proportion of children with limited day-to-day activities affect the provision of accessible and inclusive public playground in London?
H Pikhart, K Pikhartova, AS Gomez, J Pikhartova
Population Medicine 5 (Supplement), 2023
2023
Inequalities in healthcare utilization among older adults during the second year of covid-19 pandemic: findings from the share cohort
J Pikhartova, S Sharif, H Pikhart
Population Medicine 5 (Supplement), 2023
2023
Inequalities in healthcare utilization among older adults during the second year of COVID-19 pandemic: findings from the SHARE study
J Pikhartova, S Sharif, H Pikhart
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20