Παρακολούθηση
Jeroen C.J.M. van den Bergh
Jeroen C.J.M. van den Bergh
Professor environmental/climate economics, ICREA, Univ. Autònoma de Barcelona, Vrije Univ. Amsterdam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Economic growth and emissions: reconsidering the empirical basis of environmental Kuznets curves
SM De Bruyn, JCJM van den Bergh, JB Opschoor
Ecological Economics 25 (2), 161-175, 1998
9771998
Spatial sustainability, trade and indicators: an evaluation of the ‘ecological footprint’
JCJM Van den Bergh, H Verbruggen
Ecological economics 29 (1), 61-72, 1999
8831999
Ecological-economic analysis of wetlands: scientific integration for management and policy
RK Turner, JCJM Van Den Bergh, T Söderqvist, A Barendregt, ...
Ecological economics 35 (1), 7-23, 2000
8542000
Comparing structural decomposition analysis and index
R Hoekstra, JCJM Van den Bergh
Energy economics 25 (1), 39-64, 2003
7912003
Economic valuation of biodiversity: sense or nonsense?
PALD Nunes, JCJM van den Bergh
Ecological economics 39 (2), 203-222, 2001
7262001
Environment versus growth—A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth”
JCJM Van den Bergh
Ecological economics 70 (5), 881-890, 2011
6362011
Environmental innovation and societal transitions: Introduction and overview
JCJM Van den Bergh, B Truffer, G Kallis
Environmental innovation and societal transitions 1 (1), 1-23, 2011
5612011
The GDP paradox
JCJM Van den Bergh
Journal of economic psychology 30 (2), 117-135, 2009
4592009
An empirical multi‐country analysis of the impact of environmental regulations on foreign trade flows
C Van Beers, JCJM Van Den Bergh
Kyklos 50 (1), 29-46, 1997
4421997
Willingness of homeowners to mitigate climate risk through insurance
WJW Botzen, JCJH Aerts, JCJM van den Bergh
Ecological Economics 68 (8-9), 2265-2277, 2009
4092009
Assessing the costs of natural hazards–state of the art and knowledge gaps
V Meyer, N Becker, V Markantonis, R Schwarze, JCJM van den Bergh, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 13 (5), 1351-1373, 2013
3812013
Dependence of flood risk perceptions on socioeconomic and objective risk factors
WJW Botzen, J Aerts, JCJM van den Bergh
Water resources research 45 (10), 2009
3682009
What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies
S Drews, JCJM Van den Bergh
Climate Policy 16 (7), 855-876, 2016
3662016
Ecological economics: themes, approaches, and differences with environmental economics
J van den Bergh
315*2001
Insurance against climate change and flooding in the Netherlands: present, future, and comparison with other countries
WJW Botzen, JCJM Van Den Bergh
Risk Analysis: An International Journal 28 (2), 413-426, 2008
3042008
Structural decomposition analysis of physical flows in the economy
R Hoekstra, JCJM Van Den Bergh
Environmental and resource economics 23 (3), 357-378, 2002
3032002
Alternative models of individual behaviour and implications for environmental policy
JCJM Van Den Bergh, A Ferrer-i-Carbonell, G Munda
Ecological Economics 32 (1), 43-61, 2000
3032000
Values of natural and human‐made wetlands: A meta‐analysis
A Ghermandi, JCJM Van Den Bergh, LM Brander, HLF De Groot, ...
Water Resources Research 46 (12), 2010
2812010
Evolutionary policies for sustainable development: adaptive flexibility and risk minimising
C Rammel, JCJM van den Bergh
Ecological economics 47 (2-3), 121-133, 2003
2802003
Energy conservation more effective with rebound policy
JCJM Van den Bergh
Environmental and resource economics 48 (1), 43-58, 2011
2662011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20