Παρακολούθηση
M. Potoupnis
M. Potoupnis
Professsor in Orthopaedics - AUTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Obesity, osteoporosis and bone metabolism
K Gkastaris, DG Goulis, M Potoupnis, AD Anastasilakis, G Kapetanos
Journal of musculoskeletal & neuronal interactions 20 (3), 372, 2020
1862020
Early menopause and premature ovarian insufficiency are associated with increased risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, K Christou, AM Artzouchaltzi, NK Gkekas, N Kosmidou, ...
European journal of endocrinology 180 (1), 41-50, 2019
1432019
Efficacy of steroid and nonsteroid caudal epidural injections for low back pain and sciatica: a prospective, randomized, double-blind clinical trial
FE Sayegh, EI Kenanidis, KA Papavasiliou, ME Potoupnis, JM Kirkos, ...
Spine 34 (14), 1441-1447, 2009
1412009
Type 2 diabetes mellitus is associated with increased risk of sarcopenia: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, NK Gkekas, C Achilla, G Pananastasiou, P Taouxidou, ...
Calcified tissue international 107, 453-463, 2020
1272020
Reduction of acute anterior dislocations: a prospective randomized study comparing a new technique with the Hippocratic and Kocher methods
FE Sayegh, EI Kenanidis, KA Papavasiliou, ME Potoupnis, JM Kirkos, ...
JBJS 91 (12), 2775-2782, 2009
1072009
Association between age at menopause and fracture risk: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, P Siolos, NK Gkekas, N Kosmidou, AM Artzouchaltzi, ...
Endocrine 63, 213-224, 2019
842019
Adolescent idiopathic scoliosis and exercising: is there truly a liaison?
E Kenanidis, ME Potoupnis, KA Papavasiliou, FE Sayegh, GA Kapetanos
Spine 33 (20), 2160-2165, 2008
712008
New therapeutic targets for osteoporosis
P Anagnostis, NK Gkekas, M Potoupnis, E Kenanidis, E Tsiridis, ...
Maturitas 120, 1-6, 2019
692019
Greater trochanter bursitis pain syndrome in females with chronic low back pain and sciatica
F Sayegh, M Potoupnis, G Kapetanos
Acta orthopaedica belgica 70 (5), 423-428, 2004
632004
Efficacy of anti-osteoporotic medications in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus: a systematic review
P Anagnostis, SA Paschou, NN Gkekas, AM Artzouchaltzi, K Christou, ...
Endocrine 60, 373-383, 2018
592018
The effect of vitamin D plus protein supplementation on sarcopenia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
NK Gkekas, P Anagnostis, V Paraschou, D Stamiris, S Dellis, E Kenanidis, ...
Maturitas 145, 56-63, 2021
542021
Serum levels of Dkk-1, sclerostin and VEGF in patients with ankylosing spondylitis and their association with smoking, and clinical, inflammatory and radiographic parameters
GT Sakellariou, A Iliopoulos, M Konsta, E Kenanidis, M Potoupnis, ...
Joint Bone Spine 84 (3), 309-315, 2017
462017
Limb-salvage surgery offers better five-year survival rate than amputation in patients with limb osteosarcoma treated with neoadjuvant chemotherapy. A systematic review and …
E Papakonstantinou, A Stamatopoulos, DI Athanasiadis, E Kenanidis, ...
Journal of Bone Oncology 25, 100319, 2020
452020
Inducible nitric oxide synthase as a target for osteoarthritis treatment
A Leonidou, P Lepetsos, M Mintzas, E Kenanidis, G Macheras, M Tzetis, ...
Expert Opinion on Therapeutic Targets 22 (4), 299-318, 2018
452018
Current and emerging osteoporosis pharmacotherapy for women: state of the art therapies for preventing bone loss
A Fontalis, E Kenanidis, RA Kotronias, A Papachristou, P Anagnostis, ...
Expert Opinion on Pharmacotherapy 20 (9), 1123-1134, 2019
402019
Investigational drugs for fracture healing: preclinical & clinical data
M E. Klontzas, E I. Kenanidis, R J. MacFarlane, T Michail, M E. Potoupnis, ...
Expert opinion on investigational drugs 25 (5), 585-596, 2016
342016
The effect of smoking on clinical and radiographic variables, and acute phase reactants in patients with ankylosing spondylitis
GT Sakellariou, AD Anastasilakis, E Kenanidis, M Potoupnis, E Tsiridis, ...
Rheumatology international 35, 2109-2114, 2015
302015
Management of glucocorticoid-induced osteoporosis: clinical data in relation to disease demographics, bone mineral density and fracture risk
E Kenanidis, ME Potoupnis, P Kakoulidis, A Leonidou, GT Sakellariou, ...
Expert opinion on drug safety 14 (7), 1035-1053, 2015
282015
A double blind study of intranasal calcitonin for established postmenopausal osteoporosis
G Kapetanos, PP Symeonides, C Dimitriou, K Karakatsanis, M Potoupnis
Acta Orthopaedica Scandinavica 68 (sup275), 108-111, 1997
271997
Association of matrix metalloproteinase (MMP) gene polymorphisms with knee osteoarthritis: a review of the literature
C Milaras, P Lepetsos, D Dafou, M Potoupnis, E Tsiridis
Cureus 13 (10), 2021
242021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20