Παρακολούθηση
JB Poline
JB Poline
MNI, McGill University and UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcgill.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical parametric maps in functional imaging: a general linear approach
KJ Friston, AP Holmes, KJ Worsley, JP Poline, CD Frith, RSJ Frackowiak
Human brain mapping 2 (4), 189-210, 1994
110281994
Spatial registration and normalization of images
KJ Friston, J Ashburner, CD Frith, JB Poline, JD Heather, RSJ Frackowiak
Human brain mapping 3 (3), 165-189, 1995
43461995
Region of interest analysis using an SPM toolbox
M Brett, JL Anton, R Valabregue, JB Poline
8th international conference on functional mapping of the human brain 16 (2 …, 2002
33252002
Analysis of fMRI time-series revisited
KJ Friston, AP Holmes, JB Poline, PJ Grasby, SCR Williams, ...
Neuroimage 2 (1), 45-53, 1995
27171995
Valid conjunction inference with the minimum statistic
T Nichols, M Brett, J Andersson, T Wager, JB Poline
Neuroimage 25 (3), 653-660, 2005
18962005
Cerebral mechanisms of word masking and unconscious repetition priming
S Dehaene, L Naccache, L Cohen, DL Bihan, JF Mangin, JB Poline, ...
Nature neuroscience 4 (7), 752-758, 2001
15132001
Detecting activations in PET and fMRI: levels of inference and power
KJ Friston, A Holmes, JB Poline, CJ Price, CD Frith
Neuroimage 4 (3), 223-235, 1996
12381996
Partially overlapping neural networks for real and imagined hand movements
E Gerardin, A Sirigu, S Lehéricy, JB Poline, B Gaymard, C Marsault, ...
Cerebral cortex 10 (11), 1093-1104, 2000
11842000
Scanning the horizon: towards transparent and reproducible neuroimaging research
RA Poldrack, CI Baker, J Durnez, KJ Gorgolewski, PM Matthews, ...
Nature reviews neuroscience 18 (2), 115-126, 2017
10722017
The brain imaging data structure, a format for organizing and describing outputs of neuroimaging experiments
KJ Gorgolewski, T Auer, VD Calhoun, RC Craddock, S Das, EP Duff, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
9852016
Region of interest analysis using the MarsBar toolbox for SPM 99
M Brett, JL Anton, R Valabregue, JB Poline
Neuroimage 16 (2), S497, 2002
8352002
The visual word form area: a prelexical representation of visual words in the fusiform gyrus
S Dehaene, G Le Clec'H, JB Poline, D Le Bihan, L Cohen
Neuroreport 13 (3), 321-325, 2002
7782002
Combining spatial extent and peak intensity to test for activations in functional imaging
JB Poline, KJ Worsley, AC Evans, KJ Friston
Neuroimage 5 (2), 83-96, 1997
7571997
Evidence for abnormal cortical functional connectivity during working memory in schizophrenia
A Meyer-Lindenberg, JB Poline, PD Kohn, JL Holt, MF Egan, ...
American Journal of Psychiatry 158 (11), 1809-1817, 2001
6762001
Identification of common variants associated with human hippocampal and intracranial volumes
JL Stein, SE Medland, AA Vasquez, DP Hibar, RE Senstad, AM Winkler, ...
Nature genetics 44 (5), 552-561, 2012
6692012
A voxel-based method for the statistical analysis of gray and white matter density applied to schizophrenia
IC Wright, PK McGuire, JB Poline, JM Travere, RM Murray, CD Frith, ...
Neuroimage 2 (4), 244-252, 1995
6681995
Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams
R Botvinik-Nezer, F Holzmeister, CF Camerer, A Dreber, J Huber, ...
Nature 582 (7810), 84-88, 2020
6472020
The IMAGEN study: reinforcement-related behaviour in normal brain function and psychopathology
G Schumann, E Loth, T Banaschewski, A Barbot, G Barker, C Büchel, ...
Molecular psychiatry 15 (12), 1128-1139, 2010
6472010
The ENIGMA Consortium: large-scale collaborative analyses of neuroimaging and genetic data
PM Thompson, JL Stein, SE Medland, DP Hibar, AA Vasquez, ...
Brain imaging and behavior 8, 153-182, 2014
5952014
Brain imaging of language plasticity in adopted adults: Can a second language replace the first?
C Pallier, S Dehaene, JB Poline, D LeBihan, AM Argenti, E Dupoux, ...
Cerebral cortex 13 (2), 155-161, 2003
5842003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20