Παρακολούθηση
Henry Kapteyn
Henry Kapteyn
Professor of Physics, University of Colorado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jila.colorado.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bright coherent ultrahigh harmonics in the keV x-ray regime from mid-infrared femtosecond lasers
T Popmintchev, MC Chen, D Popmintchev, P Arpin, S Brown, ...
science 336 (6086), 1287-1291, 2012
18262012
Phase-matched generation of coherent soft X-rays
A Rundquist, CG Durfee III, Z Chang, C Herne, S Backus, MM Murnane, ...
Science 280 (5368), 1412-1415, 1998
11661998
Generation of coherent soft X rays at 2.7 nm using high harmonics
Z Chang, A Rundquist, H Wang, MM Murnane, HC Kapteyn
Physical Review Letters 79 (16), 2967, 1997
10541997
High power ultrafast lasers
S Backus, CG Durfee III, MM Murnane, HC Kapteyn
Review of scientific instruments 69 (3), 1207-1223, 1998
9531998
Shaped-pulse optimization of coherent emission of high-harmonic soft X-rays
R Bartels, S Backus, E Zeek, L Misoguti, G Vdovin, IP Christov, ...
Nature 406 (6792), 164-166, 2000
9382000
High-harmonic generation of attosecond pulses in the “single-cycle” regime
IP Christov, MM Murnane, HC Kapteyn
Physical Review Letters 78 (7), 1251, 1997
8171997
Short-pulse laser damage in transparent materials as a function of pulse duration
AC Tien, S Backus, H Kapteyn, M Murnane, G Mourou
Physical Review Letters 82 (19), 3883, 1999
8101999
Generation of 11-fs pulses from a self-mode-locked Ti: sapphire laser
MT Asaki, CP Huang, D Garvey, J Zhou, HC Kapteyn, MM Murnane
Optics letters 18 (12), 977-979, 1993
6771993
The attosecond nonlinear optics of bright coherent X-ray generation
T Popmintchev, MC Chen, P Arpin, MM Murnane, HC Kapteyn
Nature Photonics 4 (12), 822-832, 2010
6742010
Ultrafast x-ray pulses from laser-produced plasmas
MM Murnane, HC Kapteyn, MD Rosen, RW Falcone
Science 251 (4993), 531-536, 1991
5561991
Generation of spatially coherent light at extreme ultraviolet wavelengths
RA Bartels, A Paul, H Green, HC Kapteyn, MM Murnane, S Backus, ...
Science 297 (5580), 376-378, 2002
4912002
Enhanced high-harmonic generation using 25 fs laser pulses
J Zhou, J Peatross, MM Murnane, HC Kapteyn, IP Christov
Physical Review Letters 76 (5), 752, 1996
4901996
Quasi-ballistic thermal transport from nanoscale interfaces observed using ultrafast coherent soft X-ray beams
ME Siemens, Q Li, R Yang, KA Nelson, EH Anderson, MM Murnane, ...
Nature materials 9 (1), 26-30, 2010
4842010
Phase matching of high-order harmonics in hollow waveguides
CG Durfee III, AR Rundquist, S Backus, C Herne, MM Murnane, ...
Physical Review Letters 83 (11), 2187, 1999
4841999
90 GW peak power few-cycle mid-infrared pulses from an optical parametric amplifier
G Andriukaitis, T Balčiūnas, S Ališauskas, A Pugžlys, A Baltuška, ...
Optics letters 36 (15), 2755-2757, 2011
4782011
High-density plasmas produced by ultrafast laser pulses
MM Murnane, HC Kapteyn, RW Falcone
Physical review letters 62 (2), 155, 1989
4771989
Time-resolved x-ray diffraction from coherent phonons during a laser-induced phase transition
AM Lindenberg, I Kang, SL Johnson, T Missalla, PA Heimann, Z Chang, ...
Physical review letters 84 (1), 111, 2000
4742000
Coherent soft x-ray generation in the water window with quasi-phase matching
EA Gibson, A Paul, N Wagner, R Tobey, D Gaudiosi, S Backus, ...
Science 302 (5642), 95-98, 2003
4572003
Phase matching of high harmonic generation in the soft and hard X-ray regions of the spectrum
T Popmintchev, MC Chen, A Bahabad, M Gerrity, P Sidorenko, O Cohen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (26), 10516-10521, 2009
4472009
Pulse compression by use of deformable mirrors
E Zeek, K Maginnis, S Backus, U Russek, M Murnane, G Mourou, ...
Optics letters 24 (7), 493-495, 1999
4461999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20