Παρακολούθηση
Gregory Dudek
Gregory Dudek
Professor of Computer Science, Center for Intelligent Machines, McGill University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cim.mcgill.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge Univ Pr, 2010
15812010
Computational principles of mobile robotics, 2nd edition
G Dudek, M Jenkin
Cambridge Univ Pr, 2010
1574*2010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge Univ Pr, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge university press, 2010
15742010
Computational principles of mobile robotics
G Dudek, M Jenkin
Cambridge Univ Pr, 2000
1574*2000
A taxonomy for multi-agent robotics
G Dudek, MRM Jenkin, E Milios, D Wilkes
Autonomous Robots 3, 375-397, 1996
6091996
Robotic exploration as graph construction
G Dudek, M Jenkin, E Milios, D Wilkes
J. Comput., vol 7 (3), 1991
395*1991
Multi-robot collaboration for robust exploration
I Rekleitis, G Dudek, E Milios
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 31, 7-40, 2001
3692001
A taxonomy for swarm robots
G Dudek, M Jenkin, E Milios, D Wilkes
Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 1993
2591993
Aqua: An amphibious autonomous robot
G Dudek, P Giguere, C Prahacs, S Saunderson, J Sattar, ...
Computer 40 (1), 46-53, 2007
2512007
Multi-robot exploration of an unknown environment, efficiently reducing the odometry error
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
International joint conference on artificial intelligence 15, 1340-1345, 1997
2361997
Multi-robot cooperative localization: a study of trade-offs between efficiency and accuracy
IM Rekleitis, G Dudek, EE Milios
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 3, 2690-2695, 2002
2232002
Collaborative robot exploration and rendezvous: Algorithms, performance bounds and observations
N Roy, G Dudek
Autonomous Robots 11, 117-136, 2001
1862001
Collaborative robot exploration and rendezvous: Algorithms, performance bounds and observations
N Roy, G Dudek
Autonomous Robots 11, 117-136, 2001
1862001
A visually guided swimming robot
G Dudek, M Jenkin, C Prahacs, A Hogue, J Sattar, P Giguere, A German, ...
2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2005
1642005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20