Παρακολούθηση
Ian H. Witten
Ian H. Witten
Professor of Computer Science, University of Waikato, New Zealand
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα waikato.ac.nz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations
IH Witten, E Frank
Acm Sigmod Record 31 (1), 76-77, 2002
483872002
The WEKA data mining software: an update
M Hall, E Frank, G Holmes, B Pfahringer, P Reutemann, IH Witten
ACM SIGKDD explorations newsletter 11 (1), 10-18, 2009
242382009
Arithmetic coding for data compression
IH Witten, RM Neal, JG Cleary
Communications of the ACM 30 (6), 520-540, 1987
42881987
Managing gigabytes: compressing and indexing documents and images
IH Witten, IH Witten, A Moffat, TC Bell, TC Bell, E Fox, TC Bell
Morgan Kaufmann, 1999
39641999
Text compression
TC Bell, JG Cleary, IH Witten
Prentice-Hall, Inc., 1990
22731990
Generating accurate rule sets without global optimization
E Frank, IH Witten
University of Waikato, Department of Computer Science, 1998
18491998
Data compression using adaptive coding and partial string matching
J Cleary, I Witten
IEEE transactions on Communications 32 (4), 396-402, 1984
17181984
Induction of model trees for predicting continuous classes
Y Wang, IH Witten
16231996
Learning to link with wikipedia
D Milne, IH Witten
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
15902008
The WEKA workbench
E Frank, MA Hall, IH Witten
Morgan Kaufmann, 2016
15462016
KEA: Practical automatic keyphrase extraction
IH Witten, GW Paynter, E Frank, C Gutwin, CG Nevill-Manning
Proceedings of the fourth ACM conference on Digital libraries, 254-255, 1999
14431999
Weka: A machine learning workbench
G Holmes, A Donkin, IH Witten
Proceedings of ANZIIS'94-Australian New Zealnd Intelligent Information …, 1994
14141994
Data mining in bioinformatics using Weka
E Frank, M Hall, L Trigg, G Holmes, IH Witten
Bioinformatics 20 (15), 2479-2481, 2004
11142004
The zero-frequency problem: Estimating the probabilities of novel events in adaptive text compression
IH Witten, TC Bell
Ieee transactions on information theory 37 (4), 1085-1094, 1991
10811991
Domain-specific keyphrase extraction
YB Wu, Q Li, RS Bot, X Chen
Proceedings of the 14th ACM international conference on Information and …, 2005
10652005
An effective, low-cost measure of semantic relatedness obtained from Wikipedia links
IH Witten, DN Milne
AAAI press, 2008
10222008
Issues in stacked generalization
KM Ting, IH Witten
Journal of artificial intelligence research 10, 271-289, 1999
8381999
Arithmetic coding revisited
A Moffat, RM Neal, IH Witten
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 16 (3), 256-294, 1998
8271998
Identifying hierarchical structure in sequences: A linear-time algorithm
CG Nevill-Manning, IH Witten
Journal of Artificial Intelligence Research 7, 67-82, 1997
7771997
How to build a digital library
IH Witten, D Bainbridge, DM Nichols
Morgan Kaufmann, 2009
7652009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20