Παρακολούθηση
Maria Morfoulaki
Maria Morfoulaki
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimation of satisfied customers in public transport systems: a new methodological approach
M Morfoulaki, Y Tyrinopoulos, G Aifadopoulou
Journal of the Transportation Research Forum 46 (1), 2007
1162007
Electric vehicles charging infrastructure location: a genetic algorithm approach
D Efthymiou, K Chrysostomou, M Morfoulaki, G Aifantopoulou
European Transport Research Review 9, 1-9, 2017
1142017
Evaluation of specific policy measures to promote sustainable urban logistics in small-medium sized cities: the case of Serres, Greece
M Morfoulaki, K Kotoula, A Stathacopoulos, F Mikiki, G Aifadopoulou
Transportation research procedia 12, 667-678, 2016
422016
Identification of quality indexes in school bus transportation system
A Sakellariou, KM Kotoula, M Morfoulaki, G Mintsis
Transportation research procedia 24, 212-219, 2017
272017
Increasing the attractiveness of public transport by investing in soft ICT based measures: Going from words to actions under an austerity backdrop–Thessaloniki's case, Greece
M Morfoulaki, G Myrovali, K Kotoula
Research in Transportation Economics 51, 40-48, 2015
252015
Use of PROMETHEE MCDA method for ranking alternative measures of sustainable urban mobility planning
M Morfoulaki, J Papathanasiou
Mathematics 9 (6), 602, 2021
222021
The existing school transportation framework in Greece–Barriers and problems comparing to other European countries
K Kotoula, G Botzoris, M Morfoulaki, G Aifandopoulou
Transportation research procedia 24, 385-392, 2017
212017
Integrating city logistics into urban mobility policies
M Morfoulaki, F Mikiki, N Kotoula, G Myrovali
7th International congress on transportation research, 1-14, 2015
202015
The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas
M Morfoulaki, E Mitsakis, K Chrysostomou, I Stamos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 162-170, 2011
202011
Use of the sustainable mobility efficiency index (SMEI) for enhancing the sustainable urban mobility in Greek cities
M Morfoulaki, J Papathanasiou
Sustainability 13 (4), 1709, 2021
192021
Travelers-led innovation in sustainable urban mobility plans
G Myrovali, M Morfoulaki, BM Vassilantonakis, A Mpoutovinas, ...
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 48 (2), 126-132, 2020
192020
An interactive learning environment based on system dynamics methodology for sustainable mobility challenges communication & citizens’ engagement
G Myrovali, G Tsaples, M Morfoulaki, G Aifadopoulou, J Papathanasiou
Decision Support Systems VIII: Sustainable Data-Driven and Evidence-Based …, 2018
152018
Bus drivers risk perception of roadway hazards
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, M MORFOUlAKI
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 43 (1), 22-26, 2015
112015
Combination of macroscopic and microscopic transport simulation models: Use case in Cyprus.
E Mitsakis, G Aifadopoulou, JM Salanova Grau, E Chrysohoou, ...
International Journal for Traffic & Transport Engineering 4 (2), 2014
92014
ICT FOR COOPERATIVE SUPPLY CHAIN VISIBILITY WITHIN A PORT CENTRIC INTERMODAL SETTING: THE CASE OF THE THESSALONIKI PORT-RAIL-DRYPORT INTEGRATION
MM 3. E.Gagatsi. N. Athanasopoulos, G.Vaggelas, G.Aifadopoulou
International Journal of Advanced Logistics, Official Journal of the Korean …, 2014
9*2014
Sport Tourism as Driving Force for Destinations’ Sustainability
M Morfoulaki, G Myrovali, KM Kotoula, T Karagiorgos, K Alexandris
Sustainability 15 (3), 2445, 2023
82023
Game based learning on urban sustainability: the" sustain" project
J Papathanasiou, S Armenia, F Barnabè, C Carlini, N Ciobanu, ...
EDULEARN19 Proceedings, 9240-9246, 2019
72019
Exploiting the knowledge of dynamics, correlations and causalities in the performance of different road paths for enhancing urban transport management
G Myrovali, T Karakasidis, A Charakopoulos, P Tzenos, M Morfoulaki, ...
Decision Support Systems IX: Main Developments and Future Trends: 5th …, 2019
62019
Microsimulation modelling of the impacts of double-parking along an urban axis
K Chrysostomou, A Petrou, G Aifadopoulou, M Morfoulaki
Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility: Proceedings of …, 2019
62019
Calculating Optimal School Bus Routing and Its Impact on Safety and the Environment
KM Kotoula, M Morfoulaki, G Aifadopoulou, P Tzenos
Transportation Research Record 2647 (1), 142-150, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20