Παρακολούθηση
Siegfried Reich
Siegfried Reich
Salzburg Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα salzburgresearch.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web engineering
G Kappel, B Pröll, S Reich, W Retschitzegger
Wiley, 2006
3072006
FOHM: a fundamental open hypertext model for investigating interoperability between hypertext domains
DE Millard, L Moreau, HC Davis, S Reich
Proceedings of the eleventh ACM on Hypertext and hypermedia, 93-102, 2000
1982000
Addressing interoperability in open hypermedia: the design of the open hypermedia protocol
S Reich, UK Will, PJ Nürnberg, HC Davis, K Grønbæk, KM Anderson, ...
New Review of Hypermedia and Multimedia 5 (1), 207-248, 1999
951999
Why GPS makes distances bigger than they are
P Ranacher, R Brunauer, W Trutschnig, S Van der Spek, S Reich
International Journal of Geographical Information Science 30 (2), 316-333, 2016
842016
Memoir—an open framework for enhanced navigation of distributed information
D De Roure, W Hall, S Reich, G Hill, A Pikrakis, M Stairmand
Information Processing & Management 37 (1), 53-74, 2001
692001
Interoperability between hypermedia systems: The standardisation work of the OHSWG
HC Davis, DE Millard, S Reich, N Bouvin, K Grønbæk, PJ Nürnberg, ...
Proceedings of the tenth ACM Conference on Hypertext and hypermedia …, 1999
631999
Web engineering–old wine in new bottles?
G Kappel, E Michlmayr, B Pröll, S Reich, W Retschitzegger
International Conference on Web Engineering, 6-12, 2004
612004
An introduction to web engineering
G Kappel, B Pröll, S Reich, W Retschitzegger
Web Engineering: The Discipline of Systematic Development of Web …, 2006
592006
Memoir-software agents for finding similar users by trails
A Pikrakis, T Bitsikas, S Sfakianakis, M Hatzopoulos, D DeRoure, W Hall, ...
PAAM98-The Third International Conference and Exhibition on The Practical …, 1998
501998
Connecting databases to the Web: A taxonomy of gateways
G Ehmayer, G Kappel, S Reich
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 1-15, 1997
421997
A development environment for building component-based open hypermedia systems
UK Wiil, PJ Nürnberg, DL Hicks, S Reich
Proceedings of the eleventh ACM on Hypertext and hypermedia, 266-267, 2000
342000
A proposal for a common navigational hypertext protocol
H Davis, S Reich, D Millard
Technical report, Dept. of Electronics and Computer Science, 1997. Presented …, 1997
321997
Where have you been from here? Trials in hypertext systems
S Reich, L Carr, D De Roure, W Hall
ACM Computing Surveys (CSUR) 31 (4es), 11-es, 1999
301999
Offering open hypermedia services to the WWW: a step-by-step approach for developers
N Karousos, I Pandis, S Reich, M Tzagarakis
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 482-489, 2003
282003
Usability of web applications
M Hitz, G Leitner, R Melcher, G Kappel, B Proll, S Reich, ...
Web engineering: The discipline of systematic development of web applications, 2006
272006
Naming as a fundamental concept of open hypermedia systems
M Tzagarakis, N Karousos, D Christodoulakis, S Reich
Proceedings of the eleventh ACM on Hypertext and hypermedia, 103-112, 2000
272000
An open framework for collaborative distributed information management
D DeRoure, W Hall, S Reich, A Pikrakis, G Hill, M Stairmand
Computer networks and ISDN systems 30 (1-7), 624-625, 1998
221998
What is an appropriate temporal sampling rate to record floating car data with a GPS?
P Ranacher, R Brunauer, S Van der Spek, S Reich
ISPRS international journal of geo-information 5 (1), 1, 2016
212016
An open architecture for supporting collaboration on the web
D DeRoure, W Hall, S Reich, A Pikrakis, G Hill, M Stairmand
Proceedings Seventh IEEE International Workshop on Enabling Technologies …, 1998
191998
Reworking OHP: the road to OHP-Nav
D Millard, S Reich, H Davis
191998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20