Παρακολούθηση
Andrea Taroni
Andrea Taroni
Nature Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nature.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal window for two-dimensional critical exponents
A Taroni, ST Bramwell, PCW Holdsworth
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (27), 275233, 2008
1792008
Melting artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Harman-Clarke, ET Papaioannou, ...
New Journal of Physics 14 (3), 035009, 2012
1782012
Atomistic spin dynamics and surface magnons
C Etz, L Bergqvist, A Bergman, A Taroni, O Eriksson
Journal of Physics: Condensed Matter 27 (24), 243202, 2015
632015
Atomistic spin dynamics of low-dimensional magnets
L Bergqvist, A Taroni, A Bergman, C Etz, O Eriksson
Physical Review B 87 (14), 144401, 2013
622013
Magnon softening in a ferromagnetic monolayer: A first-principles spin dynamics study
A Bergman, A Taroni, L Bergqvist, J Hellsvik, B Hjörvarsson, O Eriksson
Physical Review B 81 (14), 144416, 2010
612010
Dimensionality and confinement effects in δ-doped Pd (Fe) layers
ET Papaioannou, V Kapaklis, A Taroni, M Marcellini, B Hjörvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 22 (23), 236004, 2010
302010
Suppression of standing spin waves in low-dimensional ferromagnets
A Taroni, A Bergman, L Bergqvist, J Hellsvik, O Eriksson
Physical review letters 107 (3), 037202, 2011
292011
90 years of the Ising model
A Taroni
Nature Physics 11, 997, 2015
212015
Ising-like behaviour of mesoscopic magnetic chains
E Östman, UB Arnalds, V Kapaklis, A Taroni, B Hjörvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 30 (36), 365301, 2018
202018
Theoretical analysis of inertia-like switching in magnets: applications to a synthetic antiferromagnet
S Bhattacharjee, A Bergman, A Taroni, J Hellsvik, B Sanyal, O Eriksson
Physical Review X 2 (1), 011013, 2012
202012
Influence of boundaries on magnetic ordering in Fe/V superlattices
M Ahlberg, M Marcellini, A Taroni, G Andersson, M Wolff, B Hjörvarsson
Physical Review B 81 (21), 214429, 2010
172010
Nobel Prize 2015: Kajita and McDonald
A Taroni
Nature Physics 11, 891, 2015
132015
V for vanadium
A Taroni
Nature Chemistry 9, 602, 2017
122017
Influence of the range of interactions in thin magnetic structures
A Taroni, B Hjörvarsson
The European Physical Journal B 77 (3), 367-371, 2010
82010
Phase order in superfluid helium films
ST Bramwell, MF Faulkner, PCW Holdsworth, A Taroni
EPL (Europhysics Letters) 112 (5), 56003, 2015
62015
Nature Milestones in Crystallography
M Montoya, A Moscatelli, A Taroni
Nature, doi:10.1038/nature13348, 2014
22014
Theoretical investigations of two-dimensional magnets
A Taroni
PQDT-Global, 2007
22007
Nuclear Fusion
B Verberck, A Taroni
Nature Physics 12, 383, 2016
2016
Out from the cold
A Taroni
Nature Physics 11, 207, 2015
2015
Uppsala Atomistic Spin Dynamics User Guide
J Hellsvik, B Skubic, A Taroni
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20