Παρακολούθηση
Elias Matsas
Elias Matsas
Dr. Mech Eng, Research Associate, NTU Athens, Faculty Fellow International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design of a virtual reality training system for human–robot collaboration in manufacturing tasks
E Matsas, GC Vosniakos
International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 11 (2 …, 2017
1792017
Improving feasibility of robotic milling through robot placement optimisation
GC Vosniakos, E Matsas
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 26 (5), 517-525, 2010
1202010
Prototyping proactive and adaptive techniques for human-robot collaboration in manufacturing using virtual reality
E Matsas, GC Vosniakos, D Batras
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 50, 168-180, 2018
772018
Machine tool setup instructions in the Smart Factory using Augmented Reality: a system construction perspective
GC Vosniakos, E Matsas
International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 1-16, 2018
33*2018
On immersive Virtual Environments for assessing human-driven assembly of large mechanical parts
GC Vosniakos, J Deville, E Matsas
Procedia Manufacturing 11, 1263–1270, 2017
302017
Effectiveness and acceptability of a virtual environment for assessing human–robot collaboration in manufacturing
E Matsas, GC Vosniakos, D Batras
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 92 (9), 3903-3917, 2017
202017
Modelling Simple Human-Robot Collaborative Manufacturing Tasks in Interactive Virtual Environments
E Matsas, GC Vosniakos, D Batras
18th Virtual Reality International Conference (VRIC '16), Laval, France, 4, 2016
162016
Beware of the robot: a highly interactive and immersive Virtual Reality training application in robotic manufacturing systems
E Matsas, D Batras, GC Vosniakos
IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems …, 2012
142012
Off-line programming of an industrial robot in a virtual reality environment
E Manou, GC Vosniakos, E Matsas
International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 13 (2 …, 2019
122019
Interactive programming of industrial robots for edge tracing using a virtual reality gaming environment
S Michas, E Matsas, GC Vosniakos
International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems 10 (3), 237-259, 2017
122017
On the assessment of human-robot collaboration in mechanical product assembly by use of Virtual Reality
A Dimitrokalli, GC Vosniakos, D Nathanael, E Matsas
Procedia Manufacturing 51, 627-634, 2020
112020
Exploration of two safety strategies in human-robot collaborative manufacturing using Virtual Reality
GC Vosniakos, L Ouillon, E Matsas
Procedia manufacturing 38, 524-531, 2019
112019
Understanding industrial robot programming by aid of a virtual reality environment
E Manou, GC Vosniakos, E Matsas
International Journal of Mechanical Engineering Education 47 (2), 135-155, 2019
72019
Virtual reality assisted robot programming for human collaboration
C Maragkos, GC Vosniakos, E Matsas
Procedia Manufacturing 38, 1697-1704, 2019
52019
Feasibility issues in robotic milling
GC Vosniakos, E Matsas
na, 2006
12006
Development and evaluation of interactive virtual reality models for robotic manufacturing system design / Ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών μοντέλων εικονικής …
E Matsas, Η Μάτσας
National Technical University of Athens, PhD Thesis (in Greek) http://dspace …, 2015
2015
Designing an Interactive Serious Game to Investigate Acceptability of Human-Robot Collaboration in Manufacturing
E Matsas, GC Vosniakos
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17