Παρακολούθηση
Angeliki Lazaridou
Angeliki Lazaridou
Research Scientist, DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A unified game-theoretic approach to multiagent reinforcement learning
M Lanctot, V Zambaldi, A Gruslys, A Lazaridou, K Tuyls, J Pérolat, D Silver, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
5342017
Multi-agent cooperation and the emergence of (natural) language
A Lazaridou, A Peysakhovich, M Baroni
arXiv preprint arXiv:1612.07182, 2016
4082016
Improving zero-shot learning by mitigating the hubness problem
G Dinu, A Lazaridou, M Baroni
ICLR, Workshop Track, 2015
3952015
Social influence as intrinsic motivation for multi-agent deep reinforcement learning
N Jaques, A Lazaridou, E Hughes, C Gulcehre, P Ortega, DJ Strouse, ...
International conference on machine learning, 3040-3049, 2019
346*2019
Combining Language and Vision with a Multimodal Skip-gram Model
A Lazaridou, NT Pham, M Baroni
NAACL, 2015
3162015
Scaling language models: Methods, analysis & insights from training gopher
JW Rae, S Borgeaud, T Cai, K Millican, J Hoffmann, F Song, J Aslanides, ...
arXiv preprint arXiv:2112.11446, 2021
300*2021
Experience grounds language
Y Bisk, A Holtzman, J Thomason, J Andreas, Y Bengio, J Chai, M Lapata, ...
arXiv preprint arXiv:2004.10151, 2020
2532020
The LAMBADA dataset: Word prediction requiring a broad discourse context
D Paperno, G Kruszewski, A Lazaridou, QN Pham, R Bernardi, S Pezzelle, ...
arXiv preprint arXiv:1606.06031, 2016
2242016
Hubness and Pollution: Delving into Cross-Space Mapping for Zero-Shot Learning
A Lazaridou, G Dinu, M Baroni
Proceedings of ACL 1, 270--280, 2015
2242015
Emergence of linguistic communication from referential games with symbolic and pixel input
A Lazaridou, KM Hermann, K Tuyls, S Clark
arXiv preprint arXiv:1804.03984, 2018
1892018
Learning and evaluating general linguistic intelligence
D Yogatama, CM d'Autume, J Connor, T Kocisky, M Chrzanowski, L Kong, ...
arXiv preprint arXiv:1901.11373, 2019
175*2019
Emergent communication through negotiation
K Cao, A Lazaridou, M Lanctot, JZ Leibo, K Tuyls, S Clark
arXiv preprint arXiv:1804.03980, 2018
1532018
Is this a wampimuk? cross-modal mapping between distributional semantics and the visual world
A Lazaridou, E Bruni, M Baroni
Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2014
1422014
Compositional-ly Derived Representations of Morphologically Complex Words in Distributional Semantics
A Lazaridou, M Marelli, R Zamparelli, M Baroni
Proceedings of ACL, Sofia, Bulgaria, 2013
1392013
Emergent multi-agent communication in the deep learning era
A Lazaridou, M Baroni
arXiv preprint arXiv:2006.02419, 2020
1032020
Mind the gap: Assessing temporal generalization in neural language models
A Lazaridou, A Kuncoro, E Gribovskaya, D Agrawal, A Liska, T Terzi, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29348-29363, 2021
99*2021
The repeval 2017 shared task: Multi-genre natural language inference with sentence representations
N Nangia, A Williams, A Lazaridou, SR Bowman
arXiv preprint arXiv:1707.08172, 2017
972017
A Bayesian Model for Joint Unsupervised Induction of Sentiment, Aspect and Discourse Representations
A Lazaridou, I Titov, C Sporleder
Proceedings of ACL, Sofia, Bulgaria, 2013
912013
Multimodal word meaning induction from minimal exposure to natural text
A Lazaridou, M Marelli, M Baroni
Cognitive science 41, 677-705, 2017
792017
Compositional obverter communication learning from raw visual input
E Choi, A Lazaridou, N De Freitas
arXiv preprint arXiv:1804.02341, 2018
75*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20