Παρακολούθηση
Jer-Shing Huang
Jer-Shing Huang
Leibniz Institute of Photonic Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leibniz-ipht.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoantennas for visible and infrared radiation
P Biagioni, JS Huang, B Hecht
Reports on Progress in Physics 75 (2), 024402, 2012
10982012
Atomically flat single-crystalline gold nanostructures for plasmonic nanocircuitry
JS Huang, V Callegari, P Geisler, C Brüning, J Kern, JC Prangsma, X Wu, ...
Nature communications 1 (1), 150, 2010
4872010
Impedance matching and emission properties of nanoantennas in an optical nanocircuit
JS Huang, T Feichtner, P Biagioni, B Hecht
Nano letters 9 (5), 1897-1902, 2009
3012009
Cross resonant optical antenna
P Biagioni, JS Huang, L Duo, M Finazzi, B Hecht
Physical review letters 102 (25), 256801, 2009
2392009
Selective trapping or rotation of isotropic dielectric microparticles by optical near field in a plasmonic archimedes spiral
WY Tsai, JS Huang, CB Huang
Nano letters 14 (2), 547-552, 2014
2332014
Mode imaging and selection in strongly coupled nanoantennas
JS Huang, J Kern, P Geisler, P Weinmann, M Kamp, A Forchel, P Biagioni, ...
Nano letters 10 (6), 2105-2110, 2010
1952010
Atomic-scale confinement of resonant optical fields
J Kern, S Großmann, NV Tarakina, T Hackel, M Emmerling, M Kamp, ...
Nano letters 12 (11), 5504-5509, 2012
1712012
A comparative study of gold nanocubes, octahedra, and rhombic dodecahedra as highly sensitive SERS substrates
HL Wu, HR Tsai, YT Hung, KU Lao, CW Liao, PJ Chung, JS Huang, ...
Inorganic chemistry 50 (17), 8106-8111, 2011
1572011
The influence of shell thickness of Au@ TiO 2 core–shell nanoparticles on the plasmonic enhancement effect in dye-sensitized solar cells
WL Liu, FC Lin, YC Yang, CH Huang, S Gwo, MH Huang, JS Huang
Nanoscale 5 (17), 7953-7962, 2013
1372013
Near-field polarization shaping by a near-resonant plasmonic cross antenna
P Biagioni, M Savoini, JS Huang, L Duò, M Finazzi, B Hecht
Physical Review B 80 (15), 153409, 2009
1332009
Dynamics of four-photon photoluminescence in gold nanoantennas
P Biagioni, D Brida, JS Huang, J Kern, L Duò, B Hecht, M Finazzi, ...
Nano Letters 12 (6), 2941-2947, 2012
1072012
Ultrafast plasmon propagation in nanowires characterized by far-field spectral interferometry
C Rewitz, T Keitzl, P Tuchscherer, JS Huang, P Geisler, G Razinskas, ...
Nano letters 12 (1), 45-49, 2012
1022012
Facet-Dependent and Light-Assisted Efficient Hydrogen Evolution from Ammonia Borane Using Au-Pd Core-Shell Nanocatalysts
S Rej, CF Hsia, TY Chen, FC Lin, JS Huang, MHY Huang
Angewante Chemie International Edition 55 (25), 7222-7226, 2016
94*2016
Facet-dependent optical properties of polyhedral Au–Cu 2 O core–shell nanocrystals
YC Yang, HJ Wang, J Whang, JS Huang, LM Lyu, PH Lin, S Gwo, ...
Nanoscale 6 (8), 4316-4324, 2014
912014
Transport and trapping in two-dimensional nanoscale plasmonic optical lattice
KY Chen, AT Lee, CC Hung, JS Huang, YT Yang
Nano letters 13 (9), 4118-4122, 2013
912013
The correlation between ion production and emission intensity in the laser-induced breakdown spectroscopy of liquid droplets
JS Huang, CB Ke, LS Huang, KC Lin
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 57 (1), 35-48, 2002
862002
Robust room temperature valley polarization in monolayer and bilayer WS 2
PK Nayak, FC Lin, CH Yeh, JS Huang, PW Chiu
Nanoscale 8 (11), 6035-6042, 2016
852016
Deterministic spatiotemporal control of optical fields in nanoantennas and plasmonic circuits
JS Huang, DV Voronine, P Tuchscherer, T Brixner, B Hecht
Physical Review B 79 (19), 195441, 2009
802009
Stress‐induced 3D chiral fractal metasurface for enhanced and stabilized broadband near‐field optical chirality
ML Tseng, ZH Lin, HY Kuo, TT Huang, YT Huang, TL Chung, CH Chu, ...
Advanced Optical Materials 7 (15), 1900617, 2019
762019
Plasmon-Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production on Au/TiO2 Hybrid Nanocrystal Arrays
BH Wu, WT Liu, TY Chen, P T.-P., JS Huang, C L.-J.
Nano Energy 27, 412-419, 2016
742016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20