Παρακολούθηση
Anthony Lehmann
Anthony Lehmann
anthony.lehmann@unige.ch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data
J Elith, C Graham, R P Anderson, M Dudík, S Ferrier, A Guisan, ...
Ecography 29 (2), 129-151, 2006
99912006
Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data
R P Anderson, M Dudík, S Ferrier, A Guisan, R J Hijmans, F Huettmann, ...
Ecography 29 (2), 129-151, 2006
99542006
Sample selection bias and presence‐only distribution models: implications for background and pseudo‐absence data
SJ Phillips, M Dudík, J Elith, CH Graham, A Lehmann, J Leathwick, ...
Ecological applications 19 (1), 181-197, 2009
30952009
Predicting species spatial distributions using presence-only data: a case study of native New Zealand ferns
AE Zaniewski, A Lehmann, JMC Overton
Ecological modelling 157 (2-3), 261-280, 2002
7762002
Using niche‐based models to improve the sampling of rare species
A Guisan, O Broennimann, R Engler, M Vust, NG Yoccoz, A Lehmann, ...
Conservation biology 20 (2), 501-511, 2006
6892006
GRASP: generalized regression analysis and spatial prediction
A Lehmann, JMC Overton, JR Leathwick
Ecological modelling 157 (2-3), 189-207, 2002
6522002
Making better biogeographical predictions of species’ distributions
A Guisan, A Lehmann, S Ferrier, M Austin, JMC Overton, R Aspinall, ...
Journal of Applied Ecology 43 (3), 386-392, 2006
5782006
Habitat matrix effects on pond occupancy in newts
P Joly, C Miaud, A Lehmann, O Grolet
Conservation Biology 15 (1), 239-248, 2001
3772001
Modeling spatial distribution of amphibian populations: a GIS approach based on habitat matrix permeability
N Ray, A Lehmann, P Joly
Biodiversity & Conservation 11, 2143-2165, 2002
3122002
Improving generalized regression analysis for the spatial prediction of forest communities
R Maggini, A Lehmann, NE Zimmermann, A Guisan
Journal of biogeography 33 (10), 1729-1749, 2006
2362006
Are Swiss birds tracking climate change?: Detecting elevational shifts using response curve shapes
R Maggini, A Lehmann, M Kéry, H Schmid, M Beniston, L Jenni, ...
Ecological Modelling 222 (1), 21-32, 2011
2062011
A parallelization framework for calibration of hydrological models
E Rouholahnejad, KC Abbaspour, M Vejdani, R Srinivasan, R Schulin, ...
Environmental Modelling & Software 31, 28-36, 2012
2052012
Macrobenthic invertebrate richness and composition along a latitudinal gradient of European glacier‐fed streams
E Castella, H Adalsteinsson, JE Brittain, GM Gislason, A Lehmann, ...
Freshwater biology 46 (12), 1811-1831, 2001
2022001
Streamflow modeling in a highly managed mountainous glacier watershed using SWAT: the Upper Rhone River watershed case in Switzerland
K Rahman, C Maringanti, M Beniston, F Widmer, K Abbaspour, ...
Water resources management 27, 323-339, 2013
1942013
Regression models for spatial prediction: their role for biodiversity and conservation
A Lehmann, JMC Overton, MP Austin
Biodiversity & Conservation 11, 2085-2092, 2002
1702002
Overton, AT Peterson, SJ Phillips, K
J Elith, CH Graham, RP Anderson, M Dudik, S Ferrier, A Guisan, ...
Richardson, R. Scachetti-Pereira, RE Schapire, J. Soberón, S. Williams, MS …, 2006
1622006
Multi-scale effect of landscape processes and habitat quality on newt abundance: implications for conservation
M Denoël, A Lehmann
Biological Conservation 130 (4), 495-504, 2006
1592006
PLOCH: a standardized method for sampling and assessing the biodiversity in ponds
B Oertli, D Auderset Joye, E Castella, R Juge, A Lehmann, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 15 (6), 665-679, 2005
1592005
GIS modeling of submerged macrophyte distribution using Generalized Additive Models
A Lehmann
Plant ecology 139, 113-124, 1998
1561998
Assessing New Zealand fern diversity from spatial predictions of species assemblages
A Lehmann, JR Leathwick, JMC Overton
Biodiversity & Conservation 11, 2217-2238, 2002
1522002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20