Παρακολούθηση
Nikos Papathanasiou
Nikos Papathanasiou
DUTH - Production & Management Engineering Dept. // Athena R.I.C.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A layered e-maintenance architecture powered by smart wireless monitoring components
P Pistofidis, C Emmanouilidis, C Koulamas, D Karampatzakis, ...
2012 IEEE International Conference on Industrial Technology, 390-395, 2012
322012
Competencies development and self-assessment in maintenance management e-training
N Papathanassiou, P Pistofidis, C Emmanouilidis
European Journal of Engineering Education 38 (5), 497-511, 2013
182013
Mobile personalised support in industrial environments: coupling learning with context-aware features
N Papathanasiou, D Karampatzakis, D Koulouriotis, C Emmanouilidis
Advances in Production Management Systems. Innovative and Knowledge-Based …, 2014
122014
E-learning and context aware e-support software for maintenance
N Papathanasiou, C Emmanouilidis, P Pistofidis, D Karampatzakis
Journal of Physics: Conference Series 364 (1), 012110, 2012
112012
Competencies in maintenance management: The iLearn2Main tools for training and competence assessment
C Emmanouilidis, P Pistofidis, N Papathanassiou, A Labid
2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 947-952, 2011
62011
Context Aware E-Support in E-Maintenance
N Papathanasiou, C Emmanouilidis, P Pistofidis, D Karampatzakis
Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for …, 2013
42013
Maintenance Management e-Training: What we Learn from the Users
C Emmanouilidis, N Papathanassiou, P Pistofidis, A Labib
IFAC-IMS A-MEST'10, Advanced Maintenance Engineering, Services and …, 2010
42010
Current trends in e-training and prospects for maintenance vocational training
C Emmanouilidis, N Papathanassiou, A Papakonstantinou
Proc. of CM-MFPT, 2008
42008
e-Learning in Maintenance Management Training and Competence Assessment: Development and Demonstration
N Papathanassiou, C Emmanouilidis
Engineering Asset Lifecycle Management: Proceedings of the 4th World …, 2009
32009
Current trends in e-training and m-training and prospects for maintenance vocational training
C Emmanouilidis, N Papathanassiou, A Papakonstantinou
the 5th International Conference on Condition Monitoring and Machinery …, 2008
22008
Competencies in Maintenance Management
P Pistofidis, N Papathanassiou, A Labib
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11