Sean Michael Davidson
Sean Michael Davidson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ischaemic accumulation of succinate controls reperfusion injury through mitochondrial ROS
ET Chouchani, VR Pell, E Gaude, D Aksentijević, SY Sundier, EL Robb, ...
Nature 515 (7527), 431-435, 2014
12762014
Inhibiting mitochondrial fission protects the heart against ischemia/reperfusion injury
SB Ong, S Subrayan, SY Lim, DM Yellon, SM Davidson, DJ Hausenloy
Circulation 121 (18), 2012, 2010
8172010
De novo cardiomyocytes from within the activated adult heart after injury
N Smart, S Bollini, KN Dubé, JM Vieira, B Zhou, S Davidson, D Yellon, ...
Nature 474 (7353), 640-644, 2011
6342011
Endothelial mitochondria: contributing to vascular function and disease
SM Davidson, MR Duchen
Circulation research 100 (8), 1128-1141, 2007
3732007
Molecular regulation of cardiac hypertrophy
SP Barry, SM Davidson, PA Townsend
The international journal of biochemistry & cell biology 40 (10), 2023-2039, 2008
3672008
Preconditioning and postconditioning: the essential role of the mitochondrial permeability transition pore
SY Lim, SM Davidson, DJ Hausenloy, DM Yellon
Cardiovascular research 75 (3), 530-535, 2007
3452007
Necrostatin: a potentially novel cardioprotective agent?
CCT Smith, SM Davidson, SY Lim, JC Simpkin, JS Hothersall, DM Yellon
Cardiovascular drugs and therapy 21 (4), 227-233, 2007
3202007
Plasma exosomes protect the myocardium from ischemia-reperfusion injury
JM Vicencio, DM Yellon, V Sivaraman, D Das, C Boi-Doku, S Arjun, ...
Journal of the American College of Cardiology 65 (15), 1525-1536, 2015
3062015
Vascular smooth muscle cell calcification is mediated by regulated exosome secretion
AN Kapustin, MLL Chatrou, I Drozdov, Y Zheng, SM Davidson, D Soong, ...
Circulation research 116 (8), 1312-1323, 2015
2902015
STAT-1 interacts with p53 to enhance DNA damage-induced apoptosis
PA Townsend, TM Scarabelli, SM Davidson, RA Knight, DS Latchman, ...
Journal of Biological Chemistry 279 (7), 5811-5820, 2004
2792004
Translating novel strategies for cardioprotection: the Hatter Workshop Recommendations
DJ Hausenloy, G Baxter, R Bell, HE Bøtker, SM Davidson, J Downey, ...
Basic research in cardiology 105 (6), 677-686, 2010
2652010
Apelin-13 and apelin-36 exhibit direct cardioprotective activity against ischemiareperfusion injury
JC Simpkin, DM Yellon, SM Davidson, SY Lim, AM Wynne, CCT Smith
Basic research in cardiology 102 (6), 518, 2007
2562007
Signalling via the reperfusion injury signalling kinase (RISK) pathway links closure of the mitochondrial permeability transition pore to cardioprotection
SM Davidson, D Hausenloy, MR Duchen, DM Yellon
The international journal of biochemistry & cell biology 38 (3), 414-419, 2006
2542006
Microvesicles and exosomes: new players in metabolic and cardiovascular disease
C Lawson, JM Vicencio, DM Yellon, SM Davidson
Journal of Endocrinology 228 (2), R57-R71, 2016
2332016
Novel targets and future strategies for acute cardioprotection: Position Paper of the European Society of Cardiology Working Group on Cellular Biology of the Heart
DJ Hausenloy, D Garcia-Dorado, HE Bøtker, SM Davidson, J Downey, ...
Cardiovascular research 113 (6), 564-585, 2017
2222017
Ischaemic conditioning and targeting reperfusion injury: a 30 year voyage of discovery
DJ Hausenloy, JA Barrabes, HE Bøtker, SM Davidson, F Di Lisa, ...
Basic research in cardiology 111 (6), 1-24, 2016
2212016
Metformin protects the ischemic heart by the Akt-mediated inhibition of mitochondrial permeability transition pore opening
GS Bhamra, DJ Hausenloy, SM Davidson, RD Carr, M Paiva, AM Wynne, ...
Basic research in cardiology 103 (3), 274-284, 2008
2212008
Mitochondrial uncoupling, with low concentration FCCP, induces ROS-dependent cardioprotection independent of KATP channel activation
JP Brennan, R Southworth, RA Medina, SM Davidson, MR Duchen, ...
Cardiovascular research 72 (2), 313-321, 2006
2162006
Practical guidelines for rigor and reproducibility in preclinical and clinical studies on cardioprotection
HE Bøtker, D Hausenloy, I Andreadou, S Antonucci, K Boengler, ...
Basic research in cardiology 113 (5), 1-73, 2018
1982018
Multitarget Strategies to Reduce Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury: JACC Review Topic of the Week
SM Davidson, P Ferdinandy, I Andreadou, HE Bøtker, G Heusch, B Ibáñez, ...
Journal of the American College of Cardiology 73 (1), 89-99, 2019
1902019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20