Παρακολούθηση
Min Lin
Min Lin
Principal Research Scientist, Sea AI Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sea.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network In Network
M Lin, Q Chen, S Yan
International Conference on Learning Representations, 2013
71282013
Mxnet: A flexible and efficient machine learning library for heterogeneous distributed systems
T Chen, M Li, Y Li, M Lin, N Wang, M Wang, T Xiao, B Xu, C Zhang, ...
22302015
HCP: A Flexible CNN Framework for Multi-label Image Classification
Y Wei, W Xia, M Lin, J Huang, B Ni, J Dong, Y Zhao, S Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015
4942015
On the spectral bias of neural networks
N Rahaman, A Baratin, D Arpit, F Draxler, M Lin, F Hamprecht, Y Bengio, ...
International Conference on Machine Learning, 5301-5310, 2019
3572019
Gradient based sample selection for online continual learning
R Aljundi, M Lin, B Goujaud, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 32, 2019
2542019
NUS-PRO: A New Visual Tracking Challenge
A Li, M Lin, Y Wu, MH Yang, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38, 335--349, 2016
1822016
Correntropy induced l2 graph for robust subspace clustering
C Lu, J Tang, M Lin, L Lin, S Yan, Z Lin
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1801--1808, 2013
982013
Online fast adaptation and knowledge accumulation: a new approach to continual learning
M Caccia, P Rodriguez, O Ostapenko, F Normandin, M Lin, L Caccia, ...
arXiv preprint arXiv:2003.05856, 2020
76*2020
Programming a Pavlovian-like conditioning circuit in Escherichia coli
H Zhang, M Lin, H Shi, W Ji, L Huang, X Zhang, S Shen, R Gao, S Wu, ...
Nature communications 5 (1), 1-10, 2014
392014
On the Spectral Bias of Deep Neural Networks.
N Rahaman, D Arpit, A Baratin, F Draxler, M Lin, FA Hamprecht, Y Bengio, ...
362018
Online continual learning with no task boundaries
R Aljundi, M Lin, B Goujaud, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1903.08671 3, 2019
322019
Softmax gan
M Lin
arXiv preprint arXiv:1704.06191, 2017
182017
Purine: A bi-graph based deep learning framework
M Lin, S Li, X Luo, S Yan
International Conference on Learning Representations Workshop, 2014
132014
Causal Representation Learning for Out-of-Distribution Recommendation
W Wang, X Lin, F Feng, X He, M Lin, TS Chua
Proceedings of the ACM Web Conference 2022, 3562-3571, 2022
62022
Conditional computation for continual learning
M Lin, J Fu, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1906.06635, 2019
62019
How Should Pre-Trained Language Models Be Fine-Tuned Towards Adversarial Robustness?
X Dong, AT Luu, M Lin, S Yan, H Zhang
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 4356-4369, 2021
32021
Robustness and Accuracy Could Be Reconcilable by (Proper) Definition
T Pang, M Lin, X Yang, J Zhu, S Yan
arXiv preprint arXiv:2202.10103, 2022
22022
Envpool: A highly parallel reinforcement learning environment execution engine
J Weng, M Lin, S Huang, B Liu, D Makoviichuk, V Makoviychuk, Z Liu, ...
arXiv preprint arXiv:2206.10558, 2022
12022
Universal Antisymmetry in Fermionic Neural Networks
T Pang, S Yan, M Lin
arXiv preprint arXiv:2205.13205, 2022
2022
Continual Learning from the Perspective of Compression
X He, M Lin
arXiv preprint arXiv:2006.15078, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20