Παρακολούθηση
RJ BARTHELMIE
RJ BARTHELMIE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analytical modelling of wind speed deficit in large offshore wind farms
S Frandsen, R Barthelmie, S Pryor, O Rathmann, S Larsen, J Højstrup, ...
Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind …, 2006
9802006
Modelling and measuring flow and wind turbine wakes in large wind farms offshore
RJ Barthelmie, K Hansen, ST Frandsen, O Rathmann, JG Schepers, ...
Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind …, 2009
7372009
Climate change impacts on wind energy: A review
SC Pryor, RJ Barthelmie
Renewable and sustainable energy reviews 14 (1), 430-437, 2010
5862010
The impact of turbulence intensity and atmospheric stability on power deficits due to wind turbine wakes at Horns Rev wind farm
KS Hansen, RJ Barthelmie, LE Jensen, A Sommer
Wind Energy 15 (1), 183-196, 2012
5222012
Quantifying the impact of wind turbine wakes on power output at offshore wind farms
RJ Barthelmie, SC Pryor, ST Frandsen, KS Hansen, JG Schepers, ...
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 27 (8), 1302-1317, 2010
4772010
Comparison of wake model simulations with offshore wind turbine wake profiles measured by sodar
RJ Barthelmie, GC Larsen, ST Frandsen, L Folkerts, K Rados, SC Pryor, ...
Journal of atmospheric and oceanic technology 23 (7), 888-901, 2006
4562006
Wind speed trends over the contiguous United States
SC Pryor, RJ Barthelmie, DT Young, ES Takle, RW Arritt, D Flory, ...
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 114 (D14), 2009
4262009
Modelling and measurements of power losses and turbulence intensity in wind turbine wakes at Middelgrunden offshore wind farm
RJ Barthelmie, ST Frandsen, MN Nielsen, SC Pryor, PE Rethore, ...
Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind …, 2007
3632007
Evaluation of wind farm efficiency and wind turbine wakes at the Nysted offshore wind farm
RJ Barthelmie, LE Jensen
Wind Energy 13 (6), 573-586, 2010
3582010
Offshore wind energy in Europe—a review of the state‐of‐the‐art
AR Henderson, C Morgan, B Smith, HC Sørensen, RJ Barthelmie, ...
Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind …, 2003
3052003
Potential climate change impact on wind energy resources in northern Europe: analyses using a regional climate model
SC Pryor, RJ Barthelmie, E Kjellström
Climate Dynamics 25, 815-835, 2005
2552005
Modeling wake effects in large wind farms in complex terrain: the problem, the methods and the issues
ES Politis, J Prospathopoulos, D Cabezon, KS Hansen, ...
Wind Energy 15 (1), 161-182, 2012
2132012
Wind energy research: State-of-the-art and future research directions
DJ Willis, C Niezrecki, D Kuchma, E Hines, SR Arwade, RJ Barthelmie, ...
Renewable Energy 125, 133-154, 2018
1952018
A review of measurement and modelling results of particle atmosphere–surface exchange
SC Pryor, M Gallagher, H Sievering, SE Larsen, RJ Barthelmie, F Birsan, ...
Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 60 (1), 42-75, 2008
1922008
Importance of thermal effects and sea surface roughness for offshore wind resource assessment
B Lange, S Larsen, J Højstrup, R Barthelmie
Journal of wind engineering and industrial aerodynamics 92 (11), 959-988, 2004
1912004
Modelling and measurements of wakes in large wind farms
RJ Barthelmie, O Rathmann, ST Frandsen, KS Hansen, E Politis, ...
Journal of Physics: Conference Series 75 (1), 012049, 2007
1812007
Assessing climate change impacts on the near-term stability of the wind energy resource over the United States
SC Pryor, RJ Barthelmie
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (20), 8167-8171, 2011
1752011
Empirical downscaling of wind speed probability distributions
SC Pryor, JT Schoof, RJ Barthelmie
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 110 (D19), 2005
1682005
Analyses of possible changes in intense and extreme wind speeds over northern Europe under climate change scenarios
SC Pryor, RJ Barthelmie, NE Clausen, M Drews, N MacKellar, ...
Climate dynamics 38, 189-208, 2012
1582012
Climate change impacts on wind power generation
SC Pryor, RJ Barthelmie, MS Bukovsky, LR Leung, K Sakaguchi
Nature Reviews Earth & Environment 1 (12), 627-643, 2020
1572020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20