Παρακολούθηση
Cynthia C. S. Liem
Cynthia C. S. Liem
Assistant Professor, Multimedia Computing Group, Delft University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The need for music information retrieval with user-centered and multimodal strategies
CCS Liem, M Müller, D Eck, G Tzanetakis, A Hanjalic
Proceedings of the 1st international ACM workshop on Music information …, 2011
712011
Modeling, recognizing, and explaining apparent personality from videos
HJ Escalante, H Kaya, AA Salah, S Escalera, Y Güç, U Güçlü, X Baró, ...
IEEE Transactions on Affective Computing, 2020
66*2020
Psychology meets machine learning: Interdisciplinary perspectives on algorithmic job candidate screening
C Liem, M Langer, A Demetriou, AMF Hiemstra, A Sukma Wicaksana, ...
Explainable and interpretable models in computer vision and machine learning …, 2018
442018
One deep music representation to rule them all? A comparative analysis of different representation learning strategies
J Kim, J Urbano, C Liem, A Hanjalic
Neural Computing and Applications 32 (4), 1067-1093, 2020
342020
Detecting drops in electronic dance music: Content-based approaches to a socially significant music event
K Yadati, MA Larson, CCS Liem, A Hanjalic
Proceedings of the 15th International Society for Music Information …, 2014
322014
A professionally annotated and enriched multimodal data set on popular music
M Schedl, N Orio, CCS Liem, G Peeters
Proceedings of the 4th ACM Multimedia Systems Conference, 78-83, 2013
282013
Phenicx: Performances as highly enriched and interactive concert experiences
E Gómez, M Grachten, A Hanjalic, J Janer, S Jorda, CF Julia, C Liem, ...
SMAC/SMC, 2013
252013
User-aware music retrieval
M Schedl, S Stober, E Gómez, N Orio, C Liem
Dagstuhl Follow-Ups 3, 2012
222012
PHENICX: Innovating the classical music experience
CCS Liem, E Gómez, M Schedl
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-4, 2015
212015
Put the Concert Attendee in the Spotlight. A User-Centered Design and Development approach for Classical Concert Applications
MS Melenhorst, CCS Liem
Proceedings of the 16th Conference of the International Society for Music …, 2015
202015
When music makes a scene
C Liem, M Larson, A Hanjalic
International Journal of Multimedia Information Retrieval 2 (1), 15-30, 2013
202013
Sequences of Diverse Song Recommendations: An exploratory study in a commercial system
N Tintarev, C Lofi, CCS Liem
Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2017
192017
Cover song retrieval: a comparative study of system component choices
CCS Liem, A Hanjalic
10th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), 2009
192009
Marise Ph Born, and Cornelius J König. 2018. Psychology meets machine learning: Interdisciplinary perspectives on algorithmic job candidate screening
CCS Liem, M Langer, A Demetriou, AMF Hiemstra, AS Wicaksana
Explainable and interpretable models in computer vision and machine learning …, 0
19
TUD-MMC at MediaEval 2016: Predicting Media Interestingness Task
CCS Liem
MediaEval 2016 Workshop, 2016
182016
Expressive Timing from Cross-Performance and Audio-based Alignment Patterns: An Extended Case Study.
CCS Liem, A Hanjalic
ISMIR, 519-524, 2011
172011
Transfer learning of artist group factors to musical genre classification
J Kim, M Won, X Serra, CCS Liem
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 1929-1934, 2018
152018
Expressivity in musical timing in relation to musical structure and interpretation: a cross-performance, audio-based approach
C Liem, A Hanjalic, C Sapp
Audio Engineering Society Conference: 42nd International Conference …, 2011
152011
Comparative analysis of orchestral performance recordings: an image-based approach
CCS Liem, A Hanjalic
Proceedings of the 16th International Society for Music Information …, 2015
142015
Music information technology and professional stakeholder audiences: Mind the adoption gap
C Liem, A Rauber, T Lidy, R Lewis, C Raphael, JD Reiss, T Crawford, ...
Dagstuhl follow-ups 3, 2012
142012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20