Παρακολούθηση
Sylvie Boldo
Sylvie Boldo
Inria, LMF, University Paris Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IEEE standard for floating-point arithmetic
D Zuras, M Cowlishaw, A Aiken, M Applegate, D Bailey, S Bass, ...
IEEE Std 754 (2008), 1-70, 2008
2872008
Flocq: A unified library for proving floating-point algorithms in Coq
S Boldo, G Melquiond
2011 IEEE 20th Symposium on Computer Arithmetic, 243-252, 2011
1842011
Coquelicot: A user-friendly library of real analysis for Coq
S Boldo, C Lelay, G Melquiond
Mathematics in Computer Science 9, 41-62, 2015
1422015
Formal verification of floating-point programs
S Boldo, JC Filliâtre
18th IEEE Symposium on Computer Arithmetic (ARITH'07), 187-194, 2007
1262007
Wave equation numerical resolution: a comprehensive mechanized proof of a C program
S Boldo, F Clément, JC Filliâtre, M Mayero, G Melquiond, P Weis
Journal of Automated Reasoning 50 (4), 423-456, 2013
1042013
Combining Coq and Gappa for certifying floating-point programs
S Boldo, JC Filliâtre, G Melquiond
International Conference on Intelligent Computer Mathematics, 59-74, 2009
1042009
Formalization of real analysis: A survey of proof assistants and libraries
S Boldo, C Lelay, G Melquiond
Mathematical Structures in Computer Science 26 (7), 1196-1233, 2016
742016
Emulation of a FMA and correctly rounded sums: Proved algorithms using rounding to odd
S Boldo, G Melquiond
IEEE Transactions on Computers 57 (4), 462-471, 2008
642008
A formally-verified C compiler supporting floating-point arithmetic
S Boldo, JH Jourdan, X Leroy, G Melquiond
2013 IEEE 21st Symposium on Computer Arithmetic, 107-115, 2013
622013
Preuves formelles en arithmétiques à virgule flottante
S Boldo
École normale supérieure (Lyon; 1987-2009), 2004
612004
Verified compilation of floating-point computations
S Boldo, JH Jourdan, X Leroy, G Melquiond
Journal of Automated Reasoning 54, 135-163, 2015
592015
Computer arithmetic and formal proofs: verifying floating-point algorithms with the Coq system
S Boldo, G Melquiond
Elsevier, 2017
502017
Formal proof of a wave equation resolution scheme: the method error
S Boldo, F Clément, JC Filliâtre, M Mayero, G Melquiond, P Weis
Interactive Theorem Proving: First International Conference, ITP 2010 …, 2010
482010
Trusting computations: a mechanized proof from partial differential equations to actual program
S Boldo, F Clément, JC Filliâtre, M Mayero, G Melquiond, P Weis
Computers & Mathematics with Applications 68 (3), 325-352, 2014
472014
Representable correcting terms for possibly underflowing floating point operations
S Boldo, M Daumas
Proceedings 2003 16th IEEE Symposium on Computer Arithmetic, 79-86, 2003
472003
Formal verification of numerical programs: from C annotated programs to mechanical proofs
S Boldo, C Marché
Mathematics in Computer Science 5 (4), 377-393, 2011
412011
Hardware-independent proofs of numerical programs
S Boldo, TMT Nguyen
Second NASA Formal Methods Symposium (NFM 2010), 14-23, 2010
392010
Theorems on efficient argument reductions
RC Li, S Boldo, M Daumas
Proceedings 2003 16th IEEE Symposium on Computer Arithmetic, 129-136, 2003
382003
Formal proof for delayed finite field arithmetic using floating point operators
S Boldo, M Daumas, P Giorgi
arXiv preprint cs/0703026, 2007
37*2007
A Coq formal proof of the Lax-Milgram theorem
S Boldo, F Clément, F Faissole, V Martin, M Mayero
Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN Conference on Certified Programs and …, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20