Παρακολούθηση
Maximos Kaliakatsos-Papakostas
Maximos Kaliakatsos-Papakostas
Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational invention of cadences and chord progressions by conceptual chord-blending
M Eppe, R Confalonieri, E Maclean, M Kaliakatsos, E Cambouropoulos, ...
Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on …, 2015
582015
Combining LSTM and feed forward neural networks for conditional rhythm composition
D Makris, M Kaliakatsos-Papakostas, I Karydis, KL Kermanidis
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
552017
An idiom-independent representation of chords for computational music analysis and generation
E Cambouropoulos, MA Kaliakatsos-Papakostas, C Tsougras
ICMC, 2014
522014
Harmonic organisation conveys both universal and culture-specific cues for emotional expression in music
G Athanasopoulos, T Eerola, I Lahdelma, M Kaliakatsos-Papakostas
PLoS One 16 (1), e0244964, 2021
402021
Probabilistic harmonization with fixed intermediate chord constraints.
M Kaliakatsos-Papakostas, E Cambouropoulos
ICMC, 2014
392014
Weighted Markov Chain model for musical composer identification
MA Kaliakatsos-Papakostas, MG Epitropakis, MN Vrahatis
European conference on the applications of evolutionary computation, 334-343, 2011
392011
Musical composer identification through probabilistic and feedforward neural networks
MA Kaliakatsos-Papakostas, MG Epitropakis, MN Vrahatis
European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, 411-420, 2010
362010
EvoDrummer: Deriving rhythmic patterns through interactive genetic algorithms
MA Kaliakatsos–Papakostas, A Floros, MN Vrahatis
International conference on evolutionary and biologically inspired music and …, 2013
352013
Conceptual blending of harmonic spaces for creative melodic harmonisation
M Kaliakatsos-Papakostas, M Queiroz, C Tsougras, E Cambouropoulos
Journal of New Music Research 46 (4), 305-328, 2017
292017
Genetic evolution of L and FL-systems for the production of rhythmic sequences
MA Kaliakatsos-Papakostas, A Floros, N Kanellopoulos, MN Vrahatis
Proceedings of the 14th annual conference companion on Genetic and …, 2012
292012
Concept Invention
R Confalonieri, A Pease, M Schorlemmer, TR Besold, O Kutz, E Maclean, ...
Springer Nature, 2018
262018
Interactive music composition driven by feature evolution
MA Kaliakatsos-Papakostas, A Floros, MN Vrahatis
SpringerPlus 5, 1-38, 2016
232016
Artificial intelligence methods for music generation: a review and future perspectives
M Kaliakatsos-Papakostas, A Floros, MN Vrahatis
Nature-Inspired Computation and Swarm Intelligence, 217-245, 2020
222020
Conceptual Blending in Music Cadences: A Formal Model and Subjective Evaluation.
AI Zacharakis, MA Kaliakatsos-Papakostas, E Cambouropoulos
ISMIR, 141-147, 2015
222015
Conditional neural sequence learners for generating drums’ rhythms
D Makris, M Kaliakatsos-Papakostas, I Karydis, KL Kermanidis
Neural Computing and Applications 31 (6), 1793-1804, 2019
212019
Interactive Evolution of 8–bit melodies with Genetic Programming towards finding aesthetic measures for sound
MA Kaliakatsos–Papakostas, MG Epitropakis, A Floros, MN Vrahatis
Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design: First …, 2012
212012
Evaluating the General Chord Type Representation in Tonal Music and Organising GCT Chord Labels in Functional Chord Categories.
MA Kaliakatsos-Papakostas, AI Zacharakis, C Tsougras, ...
ISMIR, 427-433, 2015
182015
Concept invention and music: Creating novel harmonies via conceptual blending
M Kaliakatsos-Papakostas, E Cambouropoulos, KU Kühnberger, O Kutz, ...
In Proceedings of the 9th Conference on Interdisciplinary Musicology …, 2014
182014
Harmony in the polyphonic songs of epirus: Representation, statistical analysis and generation
M Kaliakatsos-Papakostas, A Katsiavalos, C Tsougras, ...
Proceedings of the 4th international workshop on folk music analysis, 21-28, 2014
172014
An argument-based creative assistant for harmonic blending
M Kaliakatsos-Papakostas, R Confalonieri, J Corneli, A Zacharakis, ...
arXiv preprint arXiv:1603.01770, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20