Παρακολούθηση
Florian Shkurti
Florian Shkurti
Assistant Professor, Computer Science, University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1092012
Generating adversarial driving scenarios in high-fidelity simulators
Y Abeysirigoonawardena, F Shkurti, G Dudek
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8271-8277, 2019
722019
Conservative safety critics for exploration
H Bharadhwaj, A Kumar, N Rhinehart, S Levine, F Shkurti, A Garg
arXiv preprint arXiv:2010.14497, 2020
582020
Underwater multi-robot convoying using visual tracking by detection
F Shkurti, WD Chang, P Henderson, MJ Islam, JCG Higuera, J Li, ...
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
492017
Benchmark environments for multitask learning in continuous domains
P Henderson, WD Chang, F Shkurti, J Hansen, D Meger, G Dudek
arXiv preprint arXiv:1708.04352, 2017
472017
gradSim: Differentiable simulation for system identification and visuomotor control
JK Murthy, M Macklin, F Golemo, V Voleti, L Petrini, M Weiss, B Considine, ...
International Conference on Learning Representations, 2020
46*2020
State estimation of an underwater robot using visual and inertial information
F Shkurti, I Rekleitis, M Scaccia, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
342011
Mare: Marine autonomous robotic explorer
Y Girdhar, A Xu, BB Dey, M Meghjani, F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
332011
Model-predictive control via cross-entropy and gradient-based optimization
H Bharadhwaj, K Xie, F Shkurti
Learning for Dynamics and Control, 277-286, 2020
312020
Feature tracking evaluation for pose estimation in underwater environments
F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 160-167, 2011
292011
3d trajectory synthesis and control for a legged swimming robot
D Meger, F Shkurti, DC Poza, P Giguere, G Dudek
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
282014
Diversity inducing information bottleneck in model ensembles
S Sinha, H Bharadhwaj, A Goyal, H Larochelle, A Garg, F Shkurti
arXiv preprint arXiv:2003.04514, 2020
27*2020
Loho: Latent optimization of hairstyles via orthogonalization
R Saha, B Duke, F Shkurti, GW Taylor, P Aarabi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
242021
Physics-based human motion estimation and synthesis from videos
K Xie, T Wang, U Iqbal, Y Guo, S Fidler, F Shkurti
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
202021
Vision-based goal-conditioned policies for underwater navigation in the presence of obstacles
T Manderson, JCG Higuera, S Wapnick, JF Tremblay, F Shkurti, D Meger, ...
arXiv preprint arXiv:2006.16235, 2020
202020
Socially-driven collective path planning for robot missions
JCG Higuera, A Xu, F Shkurti, G Dudek
2012 Ninth Conference on Computer and Robot Vision, 417-424, 2012
202012
Latent skill planning for exploration and transfer
K Xie, H Bharadhwaj, D Hafner, A Garg, F Shkurti
arXiv preprint arXiv:2011.13897, 2020
17*2020
Synthetically trained 3d visual tracker of underwater vehicles
K Koreitem, J Li, I Karp, T Manderson, F Shkurti, G Dudek
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-7, 2018
172018
Asymmetric rendezvous search at sea
M Meghjani, F Shkurti, JCG Higuera, A Kalmbach, D Whitney, G Dudek
2014 canadian conference on computer and robot vision, 175-180, 2014
172014
Making sense of the robotized pandemic response: a comparison of global and canadian robot deployments and success factors
T Barfoot, J Burgner-Kahrs, E Diller, A Garg, A Goldenberg, J Kelly, X Liu, ...
arXiv preprint arXiv:2009.08577, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20