Παρακολούθηση
Florian Shkurti
Florian Shkurti
Assistant Professor, Computer Science, University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-domain monitoring of marine environments using a heterogeneous robot team
F Shkurti, A Xu, M Meghjani, JCG Higuera, Y Girdhar, P Giguere, BB Dey, ...
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1532012
Generating adversarial driving scenarios in high-fidelity simulators
Y Abeysirigoonawardena, F Shkurti, G Dudek
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8271-8277, 2019
1322019
Conservative safety critics for exploration
H Bharadhwaj, A Kumar, N Rhinehart, S Levine, F Shkurti, A Garg
arXiv preprint arXiv:2010.14497, 2020
1292020
Conceptfusion: Open-set multimodal 3d mapping
KM Jatavallabhula, A Kuwajerwala, Q Gu, M Omama, T Chen, A Maalouf, ...
arXiv preprint arXiv:2302.07241, 2023
1172023
gradsim: Differentiable simulation for system identification and visuomotor control
JK Murthy, M Macklin, F Golemo, V Voleti, L Petrini, M Weiss, B Considine, ...
International conference on learning representations, 2020
108*2020
Physics-based human motion estimation and synthesis from videos
K Xie, T Wang, U Iqbal, Y Guo, S Fidler, F Shkurti
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
762021
Underwater multi-robot convoying using visual tracking by detection
F Shkurti, WD Chang, P Henderson, MJ Islam, JCG Higuera, J Li, ...
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
682017
Benchmark environments for multitask learning in continuous domains
P Henderson, WD Chang, F Shkurti, J Hansen, D Meger, G Dudek
arXiv preprint arXiv:1708.04352, 2017
572017
Model-predictive control via cross-entropy and gradient-based optimization
H Bharadhwaj, K Xie, F Shkurti
Learning for Dynamics and Control, 277-286, 2020
552020
Taskography: Evaluating robot task planning over large 3d scene graphs
C Agia, KM Jatavallabhula, M Khodeir, O Miksik, V Vineet, M Mukadam, ...
Conference on Robot Learning, 46-58, 2022
542022
Vision-based goal-conditioned policies for underwater navigation in the presence of obstacles
T Manderson, JCG Higuera, S Wapnick, JF Tremblay, F Shkurti, D Meger, ...
arXiv preprint arXiv:2006.16235, 2020
482020
Conceptgraphs: Open-vocabulary 3d scene graphs for perception and planning
Q Gu, A Kuwajerwala, S Morin, KM Jatavallabhula, B Sen, A Agarwal, ...
arXiv preprint arXiv:2309.16650, 2023
472023
Loho: Latent optimization of hairstyles via orthogonalization
R Saha, B Duke, F Shkurti, GW Taylor, P Aarabi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
472021
State estimation of an underwater robot using visual and inertial information
F Shkurti, I Rekleitis, M Scaccia, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
462011
Continual model-based reinforcement learning with hypernetworks
Y Huang, K Xie, H Bharadhwaj, F Shkurti
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 799-805, 2021
432021
Dibs: Diversity inducing information bottleneck in model ensembles
S Sinha, H Bharadhwaj, A Goyal, H Larochelle, A Garg, F Shkurti
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (11), 9666-9674, 2021
432021
MARE: Marine autonomous robotic explorer
Y Girdhar, A Xu, BB Dey, M Meghjani, F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
352011
Feature tracking evaluation for pose estimation in underwater environments
F Shkurti, I Rekleitis, G Dudek
2011 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 160-167, 2011
352011
Errors are useful prompts: Instruction guided task programming with verifier-assisted iterative prompting
M Skreta, N Yoshikawa, S Arellano-Rubach, Z Ji, LB Kristensen, ...
arXiv preprint arXiv:2303.14100, 2023
342023
Seeing glass: joint point cloud and depth completion for transparent objects
H Xu, YR Wang, S Eppel, A Aspuru-Guzik, F Shkurti, A Garg
arXiv preprint arXiv:2110.00087, 2021
312021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20