Παρακολούθηση
Susan M. Land
Susan M. Land
Professor of Education, Penn State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theoretical foundations of learning environments
D Jonassen, S Land
Routledge, 2012
18432012
Open learning environments: Foundations, methods, and models
M Hannafin, S Land, K Oliver
Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional …, 1999
1409*1999
The foundations and assumptions of technology-enhanced student-centered learning environments
MJ Hannafin, SM Land
Instructional science 25, 167-202, 1997
10721997
Student-centered learning environments
SM Land, MJ Hannafin
Theoretical Foundations of Learning Environments, 2000
993*2000
Scaffolding students’ problem-solving processes in an ill-structured task using question prompts and peer interactions
X Ge, SM Land
Educational technology research and development 51 (1), 21-38, 2003
8252003
A conceptual framework for scaffolding III-structured problem-solving processes using question prompts and peer interactions
GE Xun, SM Land
Educational technology research and development 52 (2), 5-22, 2004
7002004
Revisiting activity theory as a framework for designing student-centered learning environments
DH Jonassen
Theoretical foundations of learning environments 89 (121), 9781410603203-10, 2000
5432000
Cognitive requirements for learning with open-ended learning environments
SM Land
Educational Technology Research and Development 48 (3), 61-78, 2000
4982000
Grounded practice and the design of constructivist learning environments
MJ Hannafin, KM Hannafin, SM Land, K Oliver
Educational technology research and development 45, 101-117, 1997
4771997
Project-based learning with the World Wide Web: A qualitative study of resource integration
SM Land, BA Greene
Educational technology research and development 48 (1), 45-66, 2000
4212000
Scaffolding peer-questioning strategies to facilitate metacognition during online small group discussion
I Choi, SM Land, AJ Turgeon
Instructional science 33 (5), 483-511, 2005
3992005
Student-centered learning and interactive multimedia: Status, issues, and implication
MJ Hannafin, JR Hill, SM Land
Contemporary Education 68 (2), 94, 1997
3991997
Learning in open-ended environments: Assumptions, methods, and implications.
MJ Hannafin, C Hall, S Land, J Hill
Educational Technology 34 (8), 48-55, 1994
3391994
Effects of active learning on enhancing student critical thinking in an undergraduate general science course
K Kim, P Sharma, SM Land, KP Furlong
Innovative Higher Education 38, 223-235, 2013
3142013
Strategies for motivating higher education faculty to use technology
DW Surry, SM Land
Innovations in Education and Training International 37 (2), 145-153, 2000
2912000
A conceptual framework for the development of theories-in-action with open-ended learning environments
SM Land, MJ Hannafin
Educational Technology Research and Development 44 (3), 37-53, 1996
2801996
A qualitative analysis of scaffolding use in a resource-based learning environment involving the World Wide Web
BA Greene, SM Land
Journal of Educational Computing Research 23 (2), 151-179, 2000
2512000
Scaffolding reflection and articulation of scientific explanations in a data-rich, project-based learning environment: An investigation of progress portfolio
SM Land, C Zembal-Saul
Educational Technology Research and Development 51 (4), 65-84, 2003
2142003
Student-centered, open learning environments: Research, theory, and practice
MJ Hannafin, JR Hill, SM Land, E Lee
Handbook of research on educational communications and technology, 641-651, 2014
2132014
Scaffolding preservice science teachers' evidence-based arguments during an investigation of natural selection
C Zembal-Saul, D Munford, B Crawford, P Friedrichsen, S Land
Research in Science Education 32, 437-463, 2002
2002002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20