Παρακολούθηση
Frank Vallentin
Frank Vallentin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-koeln.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New upper bounds for kissing numbers from semidefinite programming
C Bachoc, F Vallentin
Journal of the American Mathematical Society 21 (3), 909-924, 2008
2032008
Invariant semidefinite programs
C Bachoc, DC Gijswijt, A Schrijver, F Vallentin
Handbook on semidefinite, conic and polynomial optimization, 219-269, 2012
1072012
Symmetry in semidefinite programs
F Vallentin
Linear Algebra and its Applications 430 (1), 360-369, 2009
1012009
Classification of eight dimensional perfect forms
M Dutour Sikirić, A Schürmann, F Vallentin
Electron. Res. Announc. Amer. Math. Soc 13, 21-32, 2007
87*2007
High-accuracy semidefinite programming bounds for kissing numbers
HD Mittelmann, F Vallentin
Experimental Mathematics 19 (2), 175-179, 2010
822010
Complexity and algorithms for computing Voronoi cells of lattices
M Dutour Sikirić, A Schürmann, F Vallentin
Mathematics of computation 78 (267), 1713-1731, 2009
802009
Sphere covering, lattices, and tilings (in low dimensions)
F Vallentin
Technische Universität München, 2003
682003
Upper bounds for packings of spheres of several radii
D de Laat, FM de Oliveira Filho, F Vallentin
Forum Math. Sigma 2, 2014
592014
On the Turing model complexity of interior point methods for semidefinite programming
E de Klerk, F Vallentin
SIAM Journal on Optimization 26 (3), 1944-1961, 2016
522016
Fourier analysis, linear programming, and densities of distance avoiding sets in Rn
FM de Oliveira Filho, F Vallentin
J. Eur. Math. Soc. 12, 1417-1428, 2010
52*2010
Lower bounds for measurable chromatic numbers
C Bachoc, G Nebe, FM de Oliveira Filho, F Vallentin
Geometric and Functional Analysis 19 (3), 645-661, 2009
522009
Computational approaches to lattice packing and covering problems
A Schürmann, F Vallentin
Discrete & Computational Geometry 35 (1), 73-116, 2006
502006
Grothendieck inequalities for semidefinite programs with rank constraint
J Briet, FM de Oliveira Filho, F Vallentin
Theory of Computing 10, 77-105, 2014
45*2014
The positive semidefinite Grothendieck problem with rank constraint
J Briët, FM de Oliveira Filho, F Vallentin
Automata, Languages and Programming, 31-42, 2010
442010
A semidefinite programming hierarchy for packing problems in discrete geometry
D de Laat, F Vallentin
Mathematical Programming 151 (2), 529-553, 2015
412015
Bounds for projective codes from semidefinite programming
C Bachoc, A Passuello, F Vallentin
arXiv preprint arXiv:1205.6406, 2012
392012
A generalization of Voronoi's reduction theory and its application
M Dutour Sikirić, A Schürmann, F Vallentin
Duke Math. J. 142, 127-164, 2008
34*2008
Optimality and uniqueness of the (4, 10, 1/6) spherical code
C Bachoc, F Vallentin
Journal of Combinatorial Theory, Series A 116 (1), 195-204, 2009
332009
Block-diagonal semidefinite programming hierarchies for 0/1 programming
N Gvozdenovic, M Laurent, F Vallentin
Oper. Res. Lett. 37, 27-31, 2009
312009
Semidefinite optimization
M Laurent, F Vallentin
Lecture Notes, available at http://page. mi. fu-berlin. de/fmario/sdp …, 2012
292012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20