Παρακολούθηση
Andreas Georgopoulos
Andreas Georgopoulos
Professor of Photogrammetry, National Technical University of Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HBIM for conservation and management of built heritage: towards a library of vaults and wooden beam floors
BC R. Brumana, A. Georgopoulos, D. Oreni
ISPRS Annals, 215-221, 2013
138*2013
From survey to HBIM for documentation, dissemination and management of built heritage.
R Brumana, D Oreni, A Raimondi, A Georgopoulos, A Bregianni
Proceedings of Digital heritage 2013 International Conference, 497-504, 2013
102*2013
Optimum temporal and spectral window for monitoring crop marks over archaeological remains in the Mediterranean region
A Agapiou, DG Hadjimitsis, A Sarris, A Georgopoulos, DD Alexakis
Journal of Archaeological Science 40 (3), 1479-1492, 2013
862013
Digital image processing as a tool for pavement distress evaluation
AL A. Georgopoulos, A. Flouda
International Journal of Photogrammetry and remote Sensing 50, 23-33, 1995
86*1995
State of the art and applications in archaeological underwater 3D recording and mapping
F Menna, P Agrafiotis, A Georgopoulos
Journal of Cultural Heritage 33, 231-248, 2018
842018
Assessing the performance of a structured light scanner
A Georgopoulos, C Ioannidis, A Valanis
International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2010
842010
Project iMARECULTURE: advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
722016
USE OF VARIOUS SURVEYING TECHNOLOGIES TO 3D DIGITAL MAPPING AND MODELLING OF CULTURAL HERITAGE STRUCTURES FOR MAINTENANCE AND RESTORATION PURPOSES: THE THOLOS IN DELPHI, GREECE.
JN Hatzopoulos, D Stefanakis, A Georgopoulos, S Tapinaki, V Pantelis, ...
Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17 (3), 2017
632017
Correcting image refraction: Towards accurate aerial image-based bathymetry mapping in shallow waters
P Agrafiotis, K Karantzalos, A Georgopoulos, D Skarlatos
Remote Sensing 12 (2), 322, 2020
602020
Photogrammetric and Surveying Methods for the Geometric Recording of Archaeological Monuments
A Georgopoulos, G Ioannidis
Archaeological Surveys, FIG Working Week, 2004
552004
Shallow water bathymetry mapping from UAV imagery based on machine learning
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
arXiv preprint arXiv:1902.10733, 2019
492019
Improving architectural design analysis using 3D modeling and visualization techniques
S Boeykens, M Santana Quintero, H Neuckermans
Digital Heritage: Proceedings of the 14th International Conference on …, 2008
462008
Crowdsourcing lost cultural heritage
EK Stathopoulou, A Georgopoulos, G Panagiotopoulos, D Kaliampakos
ISPRS annals of the photogrammetry, remote sensing and spatial information …, 2015
422015
Investigating 3D reconstruction methods for small artifacts
V Evgenikou
412016
3D model generation for deformation analysis using laser scanning data of a cooling tower
H Ingensand, C Ioannidis, A Valani, A Georgopoulos, E Tsiligiris
392006
3D model generation for deformation analysis using laser scanning data of a cooling tower
H Ingensand, C Ioannidis, A Valani, A Georgopoulos, E Tsiligiris
392006
3D Visualization for virtual museum development
M Skamantzari, A Georgopoulos
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2016
362016
DepthLearn: learning to correct the refraction on point clouds derived from aerial imagery for accurate dense shallow water bathymetry based on SVMs-fusion with LiDAR point clouds
P Agrafiotis, D Skarlatos, A Georgopoulos, K Karantzalos
Remote Sensing 11 (19), 2225, 2019
352019
At-risk world heritage, cyber, and marine archaeology: The Kastrouli–Antikyra Bay land and sea project, Phokis, Greece
TE Levy, T Sideris, M Howland, B Liss, G Tsokas, A Stambolidis, E Fikos, ...
Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time …, 2018
322018
3D virtual reconstruction of archaeological monuments.
A Georgopoulos
Mediterranean Archaeology & Archaeometry 14 (4), 2014
312014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20